Kiisler: passiivsetest eestlastest on saanud kaasalööjad (15. apr)

Postimees Online 15.04.2010 
Autor: Veiko Pesur

Regionaalminister Siim Kiisler rääkis täna riigikogu ees, et mõeldes sõnale kodanikuühiskond ei meenu esimesena enam kontseptsioonid ega komisjonid, vaid aktiivsed kodanikud.

Kiisler rääkis olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu all olnud Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamist ja kodanikuühiskonna arengut puudutavas ettekandes, et inimeste usk isetegemise võimalikkusse on kasvanud. Samamoodi on kasvanud arusaam, et igaüks saab mõjutada tema elu puudutavaid otsuseid.

Need muutused ei ole Kiisleri sõnul juhtunud iseenesest, vaid tänu paljude tublide missioonitundega inimeste pingutustele. «Üks murrang toimus kindlasti 2008. aastal 40 000 inimesega koos Eestit prügist puhastades. Eelmisel aastal osales Minu Eesti mõttetalgutel 12 000 inimest. Tänavu on 1. maiks registreeritud juba ligi 700 talgupaika ja üle 4000 talgulise. Need arvud näitavad, et kui on eestvedajad ja selgelt sõnastatud eesmärgid, on muidu passiivseks peetavad eestlased valmis kaasa lööma küll,» rääkis Kiisler.

Tema kinnitusel on tänu ühistele aktsioonidele ja aktiivsetele ühendustele kodanikuühiskonna olemusest ja olulisusest paremini aru hakanud saama ka äri- ning riigisektor.

Minister lisas, et umbes viiendik Eesti elanikest kuulub mittetulundusühendustesse. «See on suur potentsiaal mitte ainult vabatahtlike aktsioonide, vaid ka töökohtade mõistes,» sõnas Kiisler.

Kodanikuühiskonna tugevdamine hõlmab Kiisleri sõnul väga paljusid valdkondi. «Nendeks on riigieelarvelise rahastamise korraldamine, ühenduste läbipaistvuse tõstmine, ühistegevuse süsteemne soodustamine, kaasamine õigusloomesse, avalike teenuste delegeerimine, vabatahtliku tegevuse edendamine ja mitmed teised,» loetles ta.

«Läbi 2008. aastal loodud kodanikuühiskonna sihtkapitali oleme kahe aasta jooksul toetanud ligi 150 kodanikuühendust,» ütles Kiisler. Riigieelarvest eraldatakse selleks ligikaudu 20 miljonit krooni aastas.

Sihtkapitali arengu kahe põhisuunana näeb minister tugiteenuste edendamist ja rahastamise mitmekesistamist. «Kodanikuühenduste organisatsiooniline suutlikkus on endiselt suur probleem. Sihtkapitalil on potentsiaal kujuneda selles vallas kompetentsikeskuseks, mis peale rahastamise pakub ka koolitust ja nõustamist. Rahastamise osas peaks tulevikus vähenema praegune täielik sõltuvus riigieelarvelisest toetusest,» märkis Kiisler.

Minister rääkis veel, et kui kodanikuühiskonna sihtkapital keskendub üldjuhul suurematele ettevõtmisele, siis rohujuuretasandi algatusi toetab riik peamiselt läbi kohaliku omaalgatuse programmi. «Selle kaudu rahastatakse kogukonnaliikmete koolitamist, kohaliku arengu kavandamist, kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist, kohaliku elukeskkonna parandamist.»

Eelmisel aastal toetati selle kaudu 1029 projekti, kokku 17,5 miljoni krooni ulatuses. «Hea meel on, et neid projekte on nii palju, see on märk ühistegemise väärtustamisest ja soovist ise oma elukeskkonda paremaks muuta. Kahjuks pole võimalust, et säravate silmadega inimesi eraldi isiklikult tänada, seepärast teen seda täna siin rahva poolt valitud kogu ees.»

Kiisleri sõnul tõuseb järgnevatel aastatel tähelepanu keskmesse vabatahtliku tegevuse edendamine omavalitsustes ja kodanikeühendustes. Mõlemale on vabatahtlike kaasamine võimalus oma organisatsiooni võimekuse tõstmiseks. See aga eeldab oskusi vabatahtlike sihipäraseks koordineerimiseks. «See, et me elame demokraatlikus ühiskonnas, tähendab, et avalik võim ei tegutse kardinate taga, otsused sünnivad aruteludes ja kaasarääkimise võimalus on kõigil. Kaasamise edendamine on Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni üks põhieesmärke.»