Ühistegevus viib eesmärgini (23. apr)

Koit 22.04.2010 

Peagi on käes 1. mai, mis kujuneb tänavu ühiselt tehtavate tegude päevaks. Kui avada internetilehekülg www.teemeara.ee, täpsemalt sellel leheküljel olev talgute kaart, saab selge vastuse, et põlvamaalased pole üle-eestilises kampaanias kõrvaltvaatajad, vaid kaasalööjad.

Samast saab kohe ja kiiresti teada, mis siis 1. mail kodukohas või selle lähistel täpsemalt toimuma hakkab. Ja toimuma hakkab palju, olgu need siis Põlvas, Oraval, Verioral, Värskas või mujalgi maakonnas toimuvad koristuspäevad. Või hoopis tõsine mõttetöö kodukoha või näiteks selle piirkonna kooli edasise käekäigu ja arengute paikapanekuks. Nii on tänavu kavas toimida Mikitamäel. Värskas plaanitakse kindral Reegi suvila ümbruse korrastust. Ning seda kaugema eesmärgiga ehitada Reegi suvila välja Põhjalaagri muuseumiks. Samas toimub ka laululava pargi korrastus, sest 2011. aasta suvel toimub seal vabaõhulavastus «Peko».

MTÜ Vanaajamaja on koostöös Mooste vallaga rajamas mõisakompleksi kuuluvasse kuivatisse koolituskeskust, kus saab lisaks teoreetilisele õppekeskusele olema ka praktikabaas. Talgupäeva jooksul on plaanis lammutada territooriumil asuvad vanad kuurid ja vedada kuivati olmejäätmetest tühjaks. Mooste mail on ühistalgud kavas ka Kauksis ja Jaanimõisas.

Need on vaid mõned näited sellest, mis 1. mail maakonnas korda saadetakse. Ja selles, et paljud pargid, külaplatsid, mänguväljakud ja teisedki kohad korda saavad, pole põhjust hetkekski kahelda.

Kuid aeg ei kannata enam oodata, sest kaart viitab sellele, et mõnes kohas on talguliste kohad juba täis, tõsi, meil Põlvamaal sellised viited veel puuduvad.

Teeme siis üheskoos ära, praegu on just õige aeg see plaani võtta.