Talgulood

Esimene üle-eestiline talgulugude kogumise veebiretk
Tagasi

Vao küla talgud (7. mai 2016, Lääne-Virumaa)

Paplipuude ja võsa vahele olid inimesed oma üleliigset maist vara vedanud ja külapoisid kättesaadavatest materjalidest onni ehitanud. Päeva põhiliseks objektiks kujunes selle mitteametliku prügimäe koristamine eesmärgiga luua sinna varjuline puhkenurk.


Vao külas Väike-Maarja vallas Talgupäev Vaos kulges ajakirjanike pilgu all kella 10st hommikul kuni 15ni pealelõunal. JubA 10st olid kohal lisaks talgulistele ’’Virumaa Teataja’’ inimesed. ERR võttegrupp kulges varjupaigatotlejate majutuskeskuse talgulistega koos terve päeva. Võtsin sel aastal talgute juhtimise enda kanda. Käisime aktiivsete Vao inimestega juba mitu nädalat enne talgute toimumist plaane pidamas, märkisime kaardile koristamist vajavad kohad. Külas puuduva palliplatsi ja puhkekoha asukoha suhtes teeme valda taotluse Jõeoru kinnistu üleandmiseks küla seltsile. See mõte leidis heakskiidu nii Vao kogukonna MTÜ kui varjupaiga taotlejate majutuskeskuse jalgpalliklubi poolt. Korter- ja eramajade elanikud toimetasid peamiselt oma elupaiga lähedal, talgupäeva käigus võeti ühiselt ette bussipeatus, teede ääred, mänguväljak, poe ja tornlinnuse ümbrus ning Tuvi küüni lähedal asuv paplisalu. Paljud talgulised olid juba enne 7. maid kaunitel suviselt soojadel õhtupoolikutel oma töödega alustanud, seetõttu oli neil laupäeval vähem teha. Talgutel osales kokku üle 60 inimese. Paplipuude ja võsa vahele olid inimesed oma üleliigset maist vara vedanud ja külapoisid kättesaadavatest materjalidest onni ehitanud. Päeva põhiliseks objektiks kujunes selle mitteametliku prügimäe koristamine eesmärgiga luua sinna varjuline puhkenurk. Tööd kulgesid plaanipäraselt rahulikult ja rõõmsalt. Tööpäeva lõpetas eine murul, mille jaoks olid usinad naised küpsetanud lavašši ja mehed teinud vürtsika köögiviljasalati. Loodetavasti aitab selline ühistöö ja kohalike kommete näitlik-praktiline tutvustamine teistest kultuuridest tulnud inimestel paremini mõista meie töökultuuri ning vähendab alalisi prügiteemalisi vaidlusi. Vao külas on heakorratalguid korraldatud juba aastaid, talgupäev ’’Teeme ära! 2016’’ toimus esimest korda Vao varjupaigataotlejate majutuskeskuse ja kohalike elanike ühisprojektina. Kõva tööpäev oli, aitüma kõigile talgulistele! Eriline tänu Marekile, kes oma tööde ja tegemiste vahelt leidis aega meile mootorsaega appi tulla!

Mihkel Mehiste, talgujuht ja Vao külavanem