Alguse lugu

Teeme Ära prügitalgud on tänaseks inspireerinud sarnaseid koristusaktsioone korraldama juba 112 erineva riigi inimesi ning üheskoos erinevate riikide eestvedajatega on sündinud rahvusvaheline liikumine Let’s Do It!, mis ühendab aktiivseid kodanikke erinevates riikides, kes tahavad oma kodu ja ka terve maailma puhtamaks saamisele aktiivselt kaasa aidata. Kõik riigid ei ole veel puhtaks saanud ja mitte kõigis neis pole aktsioon veel olnud üleriigiline, kuid vaid mõne aastaga on Teeme Ära! Maailmakoristuse tegevustes kokku osalenud üle 11 miljoni inimese!

Prügikoristusaktsioonide tõeline eesmärk ei ole pelgalt prügi liigutamine ja kokku koondamine – see on viis, kuidas tõstatada prügistamine kui sügavamate probleemide peegeldus ühiskonnas ja maailmas tervikuna, näidates samal ajal inimestele, et lahendused on siinsamas ja kättesaadavad, vaja on vaid initsiatiivi ja nihet mõtlemises. Liikumise eestvedajad erinevates riikides teevad omalt poolt ka kõik võimaliku, et astuda dialoogi valitsusega ja teha konkreetseid ettepanekuid jäätmemajanduse reformimiseks ja paremaks korraldamiseks keskkonnahoiu ning jätkusuutlikkuse printsiipe silmas pidades. Eesmärk on nihkuda prügimajanduselt ressursimajanduse poole.

Senine tegevus

Teeme Ära idee leidis järjest enam pooldajaid üle maailma. Nii jõuti rahvusvahelise eestvedajate tiimi moodustamiseni, mis koosneb peamiselt koristanud maade eestvedajatest- eestlastest, sloveenlastest, rumeenlastest, soomlastest, indialastest, brasiillastest, portugaallastest ja mitmete teiste riikide aktiivsetest inimestest.

Järjest konkreetsemad plaanid viisid eestvedajad nii kaugele, et alates 2011. aasta algusest otsustati luua aktiivselt tegutsev Maailmakoristus 2012 tiim, püstitada konkreetsed eesmärgid ja luua tegevusplaan maailma ühiselt puhtaks koristamiseks. Selle plaaniga nüüd jätkamegi - kuni aastani 2018, mil oleme eesmärgiks seadnud hõlmata oma tegevustesse kokku 350 miljonit inimest. See on umbes 5% Maa elanikkonnast ja on see osakaal, mida on hinnanguliselt vaja suure globaalse positiivse muutuse tekkimiseks.

Me usume, et ainult nii on prügivaba maailma loomine võimalik! Kui kõhkled, siis meenuta - 2007. aastal oli samuti rohkem neid, kes ei uskunud Eesti ühe päevaga puhtakskoristamise võimalusse. Sama skeptiline meeleolu valitses ka Lätis, Leedus, Sloveenias, Albaanias, Portugalis ja paljudes teisteski riikides. Ometi juhtus see, mida skeptikud ei uskunud - sajad tuhanded tulid kodudest välja ja panid käed külge.

Praeguseks on rahvusvahelise tiimi eestvedamisel ja osalusel toimunud mitmeid kokkusaamisi ja kogemuse jagamise töötubasid maailma erinevates nurkades. Sellised kogunemised on toimunud juba Indias, Egiptuses, Ghanas, Hispaanias, Brasiilias, Colombias, Filipiinidel, Senegalis, Kosovos ja mujalgi.

Prügistamine Eestis

Erinevatel andmetel on prügistamise probleem Eestis viimaste aastatega jõudsalt vähenenud. RMK viitab oma sellekevadises avalduses, et RMK alade prügistamine on viimase viie aasta jooksul vähenenud 75%, mis on võimaldanud igakevadist heakorrastamise eelarvet kokku tõmmata 60% ulatuses. Seda hoolimata faktist, et RMK poolt hallatavate alade maht on selle ajavahemiku vältel märgatavalt kasvanud. 
2014. aastal valminud Praxise uuring vabatahtlikust tegevusest näitab, et Eestis seostatakse vabatahtliku tegevusega kõige enam just Teeme Ära ja talguid. Kõige rohkem vabatahtlikke (37%) on osalenud looduse ja laiemalt oma elukeskkonna heaks panustades. Võrdlusena - Euroopa Liidus ei kuulu keskkond isegi viie populaarsema vabatahtliku tegevusvaldkonna hulka.