Töötukassa tasub registreeritud töötute talgutele sõitmise kulu 24. aprill

Ka sel aastal võimaldab töötukassa koos Teeme Ära 2013 talgupäevaga registreeritud töötutel (v.a täiskoormusega õppes õppivatel, sh akadeemilisel puhkusel viibivatel töötutel) osaleda talgutööl ning toetab osalejaid sõidu- ja majutustoetuse maksmisega. 


Sõidutoetuse saamiseks peab klient registreeruma talgutele veebilehel ning saama oma konsultandilt või printima töötukassa kodulehelt talgutöö osavõtulehe ning sõidu- ja majutustoetuse avalduse. Talgutööle saab klient end ise registreerida, vajadusel aitab teda selles töötukassa konsultant või karjääriinfo spetsialist. 

Talgutöö osavõtuleht tuleb talgupäeval kindlasti kaasa võtta ning anda talgujuhile, kes lehele vajalikud andmed kannab. Osavõtulehel peab olema märgitud talgute kogunemiskoht, toimumise kuupäev ja talgujuhi nimi. Talgutel osalemist ja andmete õigsust kinnitavad nii töötu kui talgujuht osavõtulehel oma allkirjaga. 

Täidetud ja allkirjastatud osavõtuleht ning sõidu- ja majutustoetuse avaldus tuleb esitada töötukassale hiljemalt 30 päeva pärast Teeme Ära 2013 talgupäeval osalemist. 

Lisainformatsioon töötukassa infotelefonilt 15501, Skype: tootukassa    

Infotunnid Teeme ära 2013 talgupäevast:
Töötukassa Tartumaa osakonnas (Vaksali 17a, Tartu)22.04.2013 kell 15.30, talgutöö võimalustest räägib Teeme ära 2013 Tartumaa koordinaator. 
 
Töötukassa Põlvamaa osakonnas  (J. Käisi 1a, Põlva) 23.04.2013kell 11.00, talgutöö võimalustest räägib Teeme ära 2013 Põlvamaa koordinaator Indrek Maripuu.
 
Töötukassa Raplamaa osakonnas   29.04.2013 kell 10.00, toimumiskohaks on Rapla Maavalitsuse saal nr 204.

Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna Tõnismäe büroos(Endla 4, Tallinn, õppeklassis)  29.04.2013 kell 13.00.