Leie küla ümbrus sodist puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Planeeritud tööd: koolimaja ümbrus riisutud, külavahe teeäärsetest kraavidest korjati sodi prügikottidesse, kultuurimälestised said korda ja lilled istutatud, Viljandi-Tartu tee ääres asuv Ohvrikivi ümbrus puhastati võsast, korrastati bussijaamade ümbrused.

Talgute korralduse õppetunnid

Plaanime järgmisel aastal samuti kooliümbruse ja küla korda teha, kaasata ka lapsevanemaid ja kohalikke elanikke.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jälle!

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsioon - koos on tore tööd teha; pärast hea vaadata kui puhtaks ümbrus sai...


Kirikuümbrus suvekuube!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti kiriku parkimisplats ja pastoraadi aiaääred, tasandati muru, puhastati kiriku lähiümbrus  talviset krohviprahist. Saeti ja lõhuti langetatud puid.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis see, et kuna registreerunuid oli vähe, olime oma tegevuse hästi läbi mõelnud ning jõukohasteks juppideks jaganud.

 

Kolga-Jaani Kirikuaia koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti kirikaeda, langetati ohtlikke puid ja koristati mahalangenud puud

Talgute korralduse õppetunnid

Võibolla stardipakkettide teema, Viljandimaal said ruttu otsa ja ei ole mõistlik hakata mööda Eestit taga otsima

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal samas kohas uuesti

Mida leidsid talgutelt?

Saime nautida ilusat ilma ja teha vajalikku tööd


Kõpu aleviku heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati tuletõrjedepoo ümbrus, lasteaia juures võeti maha ülekasvanud hekk ja harvendati sireleid, riisuti lasteaia-ala, riisuti, korjati oksad ning prügi keskasula teeäärtest, riisuti kiriku ümbrus, lipuväljak ning apteegihoone ümbrus. Lehed ja oksad veeti kõigilt korrastatud aladelt laululava platsile jaanitule tarbeks. Prügist ja suuematest okstest puhastati ka laululava ümbrus. Riisuti koolipargis teeääred ning majaesised alad.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi, kuna ilm oli palav, siis omalt poolt ostsime juurde veepudelid, et talgulistele jagada - nende eest oldi väga tänulikud. Samuti olid igati abiks stardipaketis olnud asjad - kindad, sokolaadid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

eraldi korraldame päevakese kalmistu korrastamiseks ning laululava juures võslõikamiseks.

Mida leidsid talgutelt?

Apteegihoone tagant lehehunniku alt ilmus palava kevadpäikese kätte hunnik valget ja jahedat lund.
Mõnusa tunde jättis see, et tuldi terve perega - emad-isad ja lapsed. Ja et kohale tulid ka osad vanemate klasside õpilased, kes alati taolise vabatahtliku töö peale just kohe kohale ei jookse. Need, kes tulid, olid tublid, tegid hoolega tööd ning kuulasid juhiseid ja tegid kõike, mis vaja.
Igatahes olid kohaletulnud supertublid ja kõik sujus edukalt ja lõbusalt.


Lilli küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

1) Bussijaama katuse karkass sai ehitatud ning katteks sai peale pandud pemiiti;
2) Bussijaama pingid lihviti ära ja värviti peale seda üle;
3) Bussijaama vahetuslähedus riisuti ära;
4) Bussijaama kõrval asuv lillepeenar sai uue ja parema väljanägemise punutud äärise näol;

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabud hästi ja otseseid tähelepanekuid, kuidas tulevikus tööd parandada, ma ei täheldanud.

Mida leidsid talgutelt?

Mina leidsin hea tunde, et kogukonnale sai midagi ilusat ära teha! Talgulised ütlesid, et see Teeme Ära annab hea tunde, et asju saab kenasti ära teha.


Viljandi kodutute loomade varjupaik

Millised tööd talgutel ära tehti?

Remondi tööd kärutamine kaevamine ja loomulikult ka loomade nunnutamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Peale tänu kirja võiks ka rinna märgid olla nagu 2008.a aasta oli et rinna märgil on Tegija kirjas.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et kõik minu liikmed tulevad järgmine aasta veel.

Mida leidsid talgutelt?

hea huumori.


Tipu Looduskooli talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

matkaraja stendide paigaldamine, postide värvimine, maakivide vedamine ja vana vundamendi korastamine

Talgute korralduse õppetunnid

endale: planeerida rohkem ja osaliselt ka kergemad tööd
Teeme ära meeskonnale: tugi talgu korraldamisel ja reklaamimisel on väga suur, stardipaket koos Bauhofi soodustus oli väga kasulik, täname!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

jaanipäeva pidu :)

Mida leidsid talgutelt?

head emotsioonid, uued kaaslased


Puhas koduküla - meie au ja uhkus!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati elumajade ümbrus külakeskuses; koristati bussipeatuse ümbrus; tammealleelt riisuti praht ja veeti ära; tiigikaldalt eemaldati osaliselt võsa ja avati ilus vaade; katlamaja ümbrus korrastati; spordiplats puhastati umbrohust ja tasandati talvise lumelükkamise murukahjustused; lasteaiaplats korrastati; värviti pinke ja lillekaste; istutati lilled bussipeatuse ja raamatukogu juurde; korjati praht teeäärtest alates ristteest kuni alevikuni; korjati prahti Veskijärve kallastelt.

Talgute korralduse õppetunnid

Alati napib mehi ja masinaid!
Hea, et meil on abiks üks linnamees Viljandist!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Koristustööd Õisu mõisa territooriumil 18.mail.
Küla ettevõtmised (laadad, jaanituled)  saab alati läbi viia mõisa õuel, seega tunneme omapoolset kohustust ka mõisa aidata.

Mida leidsid talgutelt?

Hea, et kevadine suurkoristus on kujunenud ettevõtmiseks, mida rahvas ootab, leidsime traditsiooni!
Päris otsene üllatav leid:  bussipeatuse juurest kaldanõlvalt leidsime kaevurmesilaste koloonia, mida seal varem pole olnud.


Kooliümbrus korda!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgutel tehti korda kooli staadion eelseisvateks kooliülümpiamängudeks, koristati parhist ja prügist kooliümbrust, lõigati võsa ja suuremaid puis kooli pargist, veeti valmistehtud puid küttekls kooli juurde.
Talgud lõpetati ühise teelauas istumisega ja muljete vahetamisega.

Talgute korralduse õppetunnid

Enamus osevõtjaid oli kooliga seostud inimesed, õopetajad, lapsevanemad, koolilapsed, kuid talgutel oli mitmeid inimesi ka külarahva seast, kelle lapsed otseselt koolis ei käi. Talgutel osales ka inimesi, kes polnud end varem registreerunud, eeskätt külarahva seast. See viitab talgute kohta kõigis kanaleis (praegu oli väljas talgute plakatid, ka suuline info oli omal kohal) levitatud info olulisusele. Korraldusele pole midagi ette heita. Ma ei tea, kui oluline see on, aga esialgu on raske määratleda, kui palju inimesi võib üldse tulla, ei taha ka lootusi üle paisutada, seetõttu tuli inimesi rohkem kui kohti oli. Võiks olla registreerumine ka üle normi.

Mida leidsid talgutelt?

Tore koostegutesemise tunne


Jõu ja nõuga sõpradel abis

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kuuri katuse parandamine,kaevurakke õigeks panemine ja uuesti valamine.Rehielamu ümber lehtede riisumine, võsa maha võtmine ja põletamine. Puude vedamine,õunapuude kevadine lõikamine

Talgute korralduse õppetunnid

meil toimis kõik kenasti,abipakkides olevad asjad vajalikud

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

järgmine koht sai valitud.Meil on selleks "reha- teatepulk" mis antakse päeva lõpus järgmisele kohale üle. Varre peale on põletatud olnud talgute kohtade nimed ja aastaarv.

Mida leidsid talgutelt?

Oleme Halliste vallas toimiv segatantsurühm "Turel" ja meie talgud on korraldatud kellegi rühma liikmete kodudes,sest alati jääb ju tantsimisest oma tegemisteks aega ja jõudu väheks. Kui ring täis saab, siis tekkis mõte hakata abistama vanureid ja miks ka mitte midagi suuremat korda saata. Abikäsi on ju kuskile alati tarvis. Emotsioonid on väga head


Ramsi aleviku heakorra päev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Peamine talgutöö oli laste mänguväljaku haljastustööd. Kärude, labidate ja rehade abil veeti laiali ja siluti muru jaoks ligi 9 m3 musta mulda.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie endapoolne aps oli ehk see, et reklaamisime vähe, kartuses liiga suurt rahvahulka. Teine lugu, et enamus heakorratöid oli talgupäevaks juba tehtud (riisumis ja muud tööd)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meie talgud toimusid ka enne õiget päeva, st koristamine ja ka selle päeva järgselt. 6. mail koristasid koolilapsed oma kelgumäe lendavast prügist. Jätkame sama joont ka tuleval kevadel.

Mida leidsid talgutelt?

Meil oli väga positiivne koostöö kohalike noortega. Esimesed päikesevõtud said ka kirja, ilmselt ka mõned veidi valusamad kohad nahal, aga kedagi see ei heidutanud.


Tuhalaane küla koristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tuhalaane külamaja ümbruse korrastus, külaplatsi ja rahvamaja kinnistu koristus ja kiriku ümbruse koristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute reklaamlehed mõjuvad väga positiivselt ja kutsuvad inimesi talgutele.  Reklaam on väga oluline. VÄGA TUBLI!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sai kokku lepitud, et enne sügist võiks talgute korras veel kiriku kõrval vana suure keldriaugu ära täita. See on suur ja sügav auk, mis on ohtlik ja vajab kindlasti täitmist.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin sõprust ja soojust.


Koksvere küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heakord Koksvere külas, bussipeatuse ja maanteeäärte koristus, ojakalda koristus. Heakorratööd (riisumine, okste lõikamine, puude ladumine) Koksvere seltsimajas.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis ja rahvast oli palju. Muidugi heaks motivaatoriks oli ilus ilm talgupäeval.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ojakalda korrastamine terve küla ulatuses.

Mida leidsid talgutelt?

Hea ja positiivse emotsiooni. Tutvusi oma küla inimestega.


Võhma linna heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristatud sai raudteetamm ja kraav võsast  ning prahist.

Talgute korralduse õppetunnid

Tänan eestvedamise eest! 

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni ja leiti ka tuttavaid ning sõpru


Kärstna küla heakorrapäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati Kärstna mõisaparki- lehtede riisumine ja vedu, okste korjamine, murdunud puude lõikamine-vedu; korrastati mõisakooli lähiümbrust, Kärstna Kultuuriaita

Talgute korralduse õppetunnid

Tänu kooli õpilastele ja nende vanematele, külarahvale, kes osales; Kui saaks talgutele aktiivsemalt noored ning külaelanikud, kes küll tarbivad, kuid küla heaks kätt külge panna ei tihka! Napib mehi saagide, traktorite jms- mis aga vajalikud.
S.t. KUIDAS KUTSUDA, et tuldaks ja tuldaks heameelega

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

ikka traditsiooniline mõisapark ja külakeskus; kuid kui oleks ressurssi- nii inim- kui materiaalset , oleks korrastada kultuuripärandiga seotut; oleks võimalik rajada mänguväljakut vms

Mida leidsid talgutelt?

Isiklikult heameele ühisest tööst ja kaunimast koduümbrusest


Sakala Keskuse Suur Talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lahtiste kivide koristamine, lava harjamine, pinkide aluste tasandmine, riisumine ning veel mitmed jõu- ja ilunumbrid.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi organiseeritud ja toimis suurepäraselt.

Mida leidsid talgutelt?

Leiti hea emotsioon et võiks korrata sest vabas õhus viibimine oli tõeline energialaks.


Rimmu külade " Looduse pesupäev"

Millised tööd talgutel ära tehti?

Külakeskuse ümbruse riisumine, võsa ja murdunud puude saagimine, langetatud võsa ja materjali koondamine ning äravedu, lipumasti värskendamine, talvepuude ladumine, külamaja akende pesemine, prügi koristamine tee äärest ja bussijaamast, rahvatare lillepeenra korrastus, teadetetahvlilt klambrite eemaldamine, infotahvli, mälestustahvli ja suure mälestuskivi paigaldamine, vana mädanenud kiigu lammutamine

Talgute korralduse õppetunnid

Hea oleks, kui talgujuhi stardipaketis oleks edaspidi mõned kindapaarid suurematele kätele.
Kõik oli suurepärane.
Aitüma talgupäeva meeskonnale.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel nädalal saame jälle kokku, et teha ära tegemata tööd. Vaja teha kaevudele uued ümbrised, kaevukook ja parandada ujumiskohale viivat jalgteed jne.

Mida leidsid talgutelt?

Ühiselt talgusuppi süües, vahetasime muljeid ja nautisime oma kätetööd. 
Rahulolu tehtud tööst.


Ühistöö

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime keldribokse ja üldkasutatavaid ruume kortermajas, pesime koridori aknaid jakorrastasime maja ümbrust.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna pidime oma kulu ja kirjadega tellima prügi äraveoks konteineri, siis edaspidiseks võiks olla see korraldajate pärusmaaks( ma mõtlen "Teeme ära" toimkonna tasustada) kuna sellega võidaks tunduvalt rohkem kaasalööjaid ja organiseerijaid kohtadel kui ei peaks liigseid kulutusi tegema, Teil on lihtsam prügi äraveoks sponsoreid leida.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tahaks ikka jätkata esmalt oma ümbruse korrastamist ja siis kui midagi teha pole, aidata teisi ümberkaudseid.

Mida leidsid talgutelt?

Elu mõtet vaevalt leiad aga ühistöö on ühistöö.


Naeruvõru korrastab ehk isade eri

Millised tööd talgutel ära tehti?

Paigaldati lasteaia õuealale uued pingid, puhastati vihmaveerennid, kaevati liivakastis liiv, parandati liivakasti ääred, paadil pink ning viltu vajunud aiaosa. Külmaga kerkinud väravapostid aeti õigeks ja korrastati väravasulgur. Tehti lasteaia "masinapargile" (tõukerattad, jalgrattad, traktorid ja autod) tehnohool.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna otsus talgud korraldada toimus alles 29.04, siis läks põhitöö kõrvalt ettevalmistustöö liiga kiireks ja olid mõned vajakajäämised (rennide puhastamisest tulnud sodi paigutamisvahendid: ämber ja prügikott, tuli jooksvalt otsida, kuid see ei võtnud palju aega).
Ootasin ka kõnet Teeme Ära meeskonnalt, kuid seda ei tulnud.
 Aeg talgude korraldamiseks on õige, kuid samas on lasteaias just kõige kiirem aeg. Samas, hea tahtmise juures saab need siiski klapitada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Isadega saab palju majanduslikke probleeme lahendada (isade valmistatud olid pingid, nemad tõid kaasa puitu parandustöödeks ningtööriistad ja käigult ka abivahend - kopp kohale kutsutud). Otsustasime, et ka järgmisel aastal teeme isade eri talgud (vajab meie laevuke  ju päris korralikku  parandust, milleks võib kuluda praeguse 2,5h asemel lausa terve päev).

Mida leidsid talgutelt?

Isade peale võib loota: kui nad on midagi lubanud, siis seda nad ka teevad ja rohkemgi ning lõbus oli meil kõigil, ka lastel, kes sebisid ning ka töötasid  koos isadega.


Karksi-Nuia EAÕK kinnismälestise korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kiriku  kinnistu korrastamine : leheprahi ja kulu  riisumine, suure kuivanud  kuuse langetamine ja puudeks tegemine,  puudelt kuivanud okste lõikamine, okste koristamine ja lõkkes põletamine. Püsikutepeenra kaevamine. Lillede istutamine vanadesse puukändudesse. Kinnistu ja tänavaäärse ala puhastamine prahist.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute korraldamine on olnud traditsiooniks aastakümneid. Selline töötegemise viis on meie vallas küllalt populaarne.  Kindlasti on Teeme Ära meeskond  andnud suure panuse, et talgute korraldamine on muutunud üha populaarsemaks ja seda just linnades.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meie tuleme kokku juba sügisel peale lehtede langemist, et kevadised talgud lihtsamalt kulgeksid. Järgmisel aastal otsustasime lisaks heakorratöödele kinnistul puhastada kiriku aknad.

Mida leidsid talgutelt?

Meie talgulised olid enamikus vanemaealised inimesed, kuid tore oli näha ka kolme koolipoissi, kes olid vanaemadega kaasas.  Töise päeva lõpetas ühine talgusupi-  ja iseküpsetatud õunakoogi maitsmine. Peale rüüpasime koduaia ürtidest keedetud erinevaid teesid. Talgutel lõid kaasa kaks 80 aastast prouat, kes meenutasid  ja rääkisid toredaid talgumälestusi oma noorusaegadest.


Võivaku tiik suplushooajaks korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Võivaku tiik-veehoidla kaldaala riisuti, saeti ülearune võsa ja puhastati liiv ning tehti õhtul lõke.

Talgute korralduse õppetunnid

Osalejate hulk väga väike. Väiksem kui mullu, seega peab teavitustööd piirkonnas suurendama. Ei saa loota vaid kuulutustele ja meediale.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgupäev korraldatakse igal aastal Teeme ära kampaania korras.

Mida leidsid talgutelt?

Kindlasti leidisid osalejad hea emotsiooni, rõõmsa tuju ja rahuludustunde tehtud tööst, mis on vajalik suurele hulgale suplejatele suvel ning silmailuks igapäevaselt.


Moori küla külaplatsi rajamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pandi kokku laste mänguväljak (kiiged), ehitati hiina-alustest välimööbel ("nurgadiivan ja laud), veeti kohale lõkkeplatsi kivid ja sätiti paika, korrastati lastele väga ohtlik kaevukaas, valmistati ette tulevasteks nädalavahetusteks lauad ja postid piirete rajamiseks, likvideeriti vana lõkkekoht.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskond on professionaalne ja kõik vajalik info on jõudnud talgujuhini õigeaegselt

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meie talgud kestsid kaks päeva (alustasime laupäeval kell 15,00 ja pühapäeval pannkookide küpsetamisega) Kuna kõiki planeeritud töid ei jõudnud teha, siis saame kokku tulevastel nädalavahetustel veel....

Mida leidsid talgutelt?

Meil tekkis kohalolnutega kiire üksteise mõistmine ja teistega arvestamine (kõigi ideed ja mõtted on olulised)


Päri terviserajad

Millised tööd talgutel ära tehti?

Terviseradade äärte puhastamine võsast +mõningad silumistööd

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgud kulgesid nii nagu oli plaanitud,pisut lootsime isegi rohkem jõuda,kuid alati on mõned altvedajad(registreerituid oli 29)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Suurema seltskonnaga terviseradade hooldustöid plaanime teha iga 2 aasta järel

Mida leidsid talgutelt?

Ühtsuses peitub jõud ja seltskond on oluline.


Talgud Lennukitehases

Millised tööd talgutel ära tehti?

Valdavalt Viljandi Lennukitehase ümbuse heakorratööd: prahi korjamine, riisumine, okste ja võsa lõikamine ja põletamine. Samuti tulevase noortekeskuse siseruumide ehitusprahist koristamine ning platsile väljakandmine.

Talgute korralduse õppetunnid

Korraldus toimis, 4 tunniks planeeritud tööd said tehtud ja enam veelgi. Kohal oli oodatust rohkemgi noori.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Maikuu lõpus tehakse järjekordne heakorratööde päev, sest nii ümbrust kui ruume koristada on veel  piisavalt.

Mida leidsid talgutelt?

talgute juhina leidsin, et kokkukutsutud noored (16-25) olid väga asjalikud ning tulevaste ruumide ja ümbruse korrastamisest väga huvitatud. Tegemist siis tulevase noorte jaoks mõeldud kokkusaamise ja erinevate tegevuspaigana. Noored said kindlasti ülihea emotsiooni ja meeskonnatöö tunde.


Teeme ära viljandi kunstielu

Millised tööd talgutel ära tehti?

1. Viljandi kunstielu puudutavate teemade sõnastamine.
2. Huvipakkuvamate teemade valimine.
3. Kahe enim hääli saanud teema arutelu.
4. Arutelu tulemuste esitlus.
5. Kontaktide kogumine

Talgute korralduse õppetunnid

*Kultuuriakadeemia tudengite kampa meelitamiseks ei piisa plakatitest, ajalehekuulutustest, ajaleheloost, 2 raadiointervjuust, listikirjadest ja fb - kampaaniast. Arvatavasti tuleks nad kaasata juba päris alguses talgute korraldusse, siis on isiklik huvi ja suhe olemas.
*Ilusa ja päikesepaistelise ilmaga on väga raske siseruumi pugeda. Ka ei õigustanud ennast lootus, et inimesed saavad terve talgupäeva õues askeldada ja õhtuks tulevad mõnusasti kohvitassi taha häid mõtteid mõtlema - tegelikult need inimesed, kes hommikul koristustalgutel olid ei jaksanud enam mõttetalgul kaasa lüüa.  Tundub, et mõttetalgud peaks jääma  hommikusse ja võimalusel argipäevale.
Tulevikus teeks teisiti selle, et kutsuks  juba varakult kokku talgu korraldamise meeskonna, mitte ei organiseeriks kõike üksi.
Teeme ära meeskonna töö oli väga sujuv, meeldiv ja toetav.  Kõik meeldetuletused ja juhtnöörid tulid täpselt õigel ajal, telefonikõne oli ka tore - andis tunde, et oleme ikka millegi suurega hakkama saanud:)  Ja  juhtus nii, et stardipaketi maiustus päästis ühel hetkel täielikust madalseisust.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Inimesed võtavad pärast talguid ühendust, soovivad kokku saada ja teemat pikemalt arutada.
Juba täna peaks olema kaks kokkusaamist:)

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin mitu uut arengusuunda ja üsna ootamatu rõhuasetuse Viljandi kunstielu edendamisel.
Siiani on tundunud, et tuleb võidelda kaasaegse kunstigalerii loomise eest, kuid mõttetalgul jõudsime  hoopis teisele seisukohale. Tuleb alustada päris algusest. Kõige tähtsam jõud on lapsed. Tuleks keskenduda laste loomingu eksponeerimiseks sobivate ruumide leidmisele  ja sealt kasvab 4 - 6 a pärast uus põlvkond näitustest huvitatud noori.


Suure-Jaani Ilmatari platsi heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede ja prahi kokku riisumine. Prahi äravedu  ja põletamine lõkkeplatsil.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud möödusid rõõmsas ja töises meeleolus. Kõik talgulised andsid endast parima, et saaks puhtaks see osa Suure-Jaanist, kuhu tullakse kontserte kuulama. Kõik laabus nendel talgutel super hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine kokkusaamine on segakoori Ilmatar liikmetel juunikuus Suure-Jaani õigeusu kiriku koristustalgutel.

Mida leidsid talgutelt?

Talgulistelt on tulnud positiivset tagasisidet. Oli olnud tore õhtupoolik toreda seltskonnaga.


Heimtali Põhikool

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koolimaja pargi korrastamine-rehimine, puhastamine
Kooli bussipaviljoni puhastamine, värvimine

Talgute korralduse õppetunnid

ei ole midagi halvasti öelda. Sel aastal oli armas talgupakett, mis abiks oli.