Päide bussjaama koristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati bussijaama mineva tee servad 500 meetri pikuselt ja 10 meetri ulatuses prahist ja auto avariilisest plastikkildudest, bussiootepaviljon ja platvorm mõlemal sõidusuunal pühiti pihtaks ja tühjendati aastaid täis olnud prügikast. Prügi tuli pea 1 kuupmeeter.

Talgute korralduse õppetunnid

Teavet oli piisavalt, meeldiv oli saada talgulise abipakk.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Läheme nädalavahetusel metsa istutama, seepärast tegimegi 1.mail talgud ära.

Mida leidsid talgutelt?

Kaasas olid noored kooliealised inimesed ja usun, et nemad ei viska prahti enam maha.

Vinni-Pajusti tammiku terviseraja korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Terviserajal kaevasime 2 truupi lahti, õgvendasime nende voolusuunda ning katsime uuesti pinnasega. Lisaks paigaldasime ühte sooniku kohta uue truubi. Korrastasime Vinni-Pajusti staadioni maa-ala. Varasemalt kaevasime lahti ühe viltu kiigutud virgestusatraktsiooni ja betoneerisime ta uuesti.

Talgute korralduse õppetunnid

Hiline kevad korrigeeris kavandatud töid. Rada oli küllaltki märg, mistõttu mullakerkeid polnud võimalik siluda.
Bauhofi -25% kehtis kohesel tasumisel kassasse ning ei kehtinud MTÜ arvega maksmisel.

Mida leidsid talgutelt?

Kohe-kohe läheb tammikus massiliseks sinilillede ja ülaste õitsemiseks

Kiltsi heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puude vedu. Riisumine. Prügikoristus. Võsa saagimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik ok.

 

Mida leidsid talgutelt?

1 triiton, 1 nahkhiir, 1 siil- kõik elusad.

metsaveere  talu mõnusaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

32 rm-e uus kurgikasvuhoone, talvepuud kuuri, kaskaadile kive juurde lisamine, akende pesu, riisutud- riisutud- riisutud ja golfiaugud puhastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Tagaside vorm võiks olla automaatselt seotud talguga, koht,  kood  .....

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Koostegemine on supervahva ja alustatud tuleb sügisel ka koos realiseerida!

 

Karepa rahvamaja

Millised tööd talgutel ära tehti?

Karepa rahvamaja kuulub Karepa seltsile ja talgute käigus pesti maja aknad ja tehti ruumide suurpuhastus ning koristati kinnistult sinna kogunenud puulehed ja praht.Tõsine töö oli kõrvalhoone pehkinud viilulaudade ja harjalaua asendamine uutega ning nende ja hoone värvimine,nii et maja sai uue kuue ja kestab veel kaunimana edasi. šamuti sai vahetatud külakiige tugi ja korrastatud suunavad viidad.Oli ilus päikesepaisteline ja väga tegus päev.

Talgute korralduse õppetunnid

Plaanitu toimis ja tänu suurele arvule talgulistele(rohkem kui osksime oodata) sai kõik plaanitu realiseeritud.Teeme ära meeskonnalt saime igakülgset abi mida küsisime.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

teeme ka edaspidi neid töidmida on maja juures vaja teha.

Mida leidsid talgutelt?

Kohal oli väga palju heatujulisi noori inimesi ja töö lendas.

Moe külaplatsi koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pargi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis ja samamoodi edasi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta kohtutakse taas!

Mida leidsid talgutelt?

Peale töö lõppu oli ikka kena vaadata küll, mis tehtud sai!

Ilumäe kalmistu korrastustööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kalmistu viis väga vana  ohtlikku on eelnevalt  maha võetud ja pakkudeks saetud. Et need kalmistut ei risustaks veeti need traktoritel ära leerimaja juurde , osa neist lõhuti leerimaja küttepuudeks. Kalmistul riisuti praht.
Pesti puhtaks leerimaja aknad.
Riistuti lehti ja oksaprahti kelmistu ja leerimaja ümbruses.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud läksid korda. Korrastustöödel on raske täpset ette öelda , kui suureks maht kujuneb. Pakkude lõhkumine osutus aeganõudvamaks, sest vanu jändrikke ja väga suuri pakke ongi raskem lõhkuda. Seega  halgude ladusmistööd oli vähem.
Teine kord on ehk teistsugused tööd.
Teeme Ära meeskonnale tänu- info piisav, stardipaketi šokolaad andis magusa hoo.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kalmistu ja koguduse leerimaja hooladamine on Ilumäe kogudusele järjpidev töö.
Nii suuremahulisi töid saabki talgute korras teha.
Millised tööd võiksid kõne alla tulla, selgub järgmiseks kevadeks. K õik sõltub selles, mida jõuab selle suve jooksul veel teha. Ja ka sellest, kas veel on puid puud vajavad mahavõtmist. Samuti sellest , kas leidub raha puude mahavõtmiseks- see on kallis ja  spetsaliste nõudev töö.

Mida leidsid talgutelt?

Minu, kui talgujuhi meele tegid rõõmsaks need inimesed, kes Tallinnast talgutele tulid, sealhulgas neli vahvat hakkajat tüdrukut.  Tunnustust väärt on nende inimetse moto- läheme maale appi!
Samas imetlen meie Ilumäe  koguduse raudvara - Villu Jahilod(83) - mees terve päev traktoriroolis ja teeb veel pilti ka oma koduloo arhiivi tarvis !Teeme järele!

Kuuskedele ruumi

Millised tööd talgutel ära tehti?

Krundi piiri puhastamine sinna eelmiste omanike poolt visatud sodist, kuuseistikute väljakaevamine, istutamine krundi piirile. Alustati olemasoleva kiviaia taastamisega.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis, tööd oli igas vanuses osalejale ning igaüks leidis omale meelepärase tegevuse.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kaardistati tööd, mida taas talgukorras ette võtta.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime kõikvõimalikke plastist, klaasist, kummist, kivist, metallist esemeid, mida eelmised omanikud on aia taha visanud ja mis looduses ei kõdune. Taaskasutust leiavad vana pada (põhjata) ja pliidirõngas, kõbla ja reha, telliskivid ning aiapostid.

Rakvere Gümnaasiumi algklasside maja kevadkoristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime kooliümbruse prahist, ehitusprügist ja okstest. Riisusime, pühkisime tänavad ja platsid, havendasime puid ja põõsaid. Samuti kaevasime ja rohisime kaugushüppekasti ja võrkpalliplatsi, katsime need uue liivaga. Paigaldasime jalgpalliväravatele uued võrgud.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgutele tuli kohale uskumatult palju inimesi (õpilased, lapsevanemad, õpetajad, õppealajuhataja, direktor), kes olid rõõmsad ja täis pealehakkamist. Hästi sujus meeskonnatöö. Stardipakk oli sellise suure ürituse jaoks veidi väike, kuid abiks ikka.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Pakuti välja, et sarnase ürituse võiks ka järgmisel aastal korraldada.

Mida leidsid talgutelt?

Mina leidsin suure ühtekuuluvustunde ja mõnusa meeskonnatöö. Ma usun, et sedasama leidsid ka teised talgulised. Tunnen, et saime kõik palju lähedasemaks. Veel leidsin ma energiat ja lõbu. Töö käigus tehti nalja, visati hundirattaid, kuulati muusikat ja sõidutati väiksemaid käruga.

Kunda külaseltsi talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisusime seltsimaja parki ,korrastaime mänguplatsi ja väljakut ,lõikasime ja korjasime katkiseid oksi.

Talgute korralduse õppetunnid

Sujus väga hästi  .  Saime varem valmis kui oli planeeritud .

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Arutasime Jaanitule korraldamist , Et oleks viisakas vastu võtta sõprusavallast tulevaid külalisi.

 

Arkna küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati ja värviti mängu-ja spordiplatsi ning mõisa ümbrust

Talgute korralduse õppetunnid

Ainuke miinus on see, et kahjuks ei saanud talgujuhi pakki kätte, sest Statoli müüjad väitsid nädalaega jutti et neil pole.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme järgmisel aastal samad kohad uuesti.

Mida leidsid talgutelt?

kahjuks midagi pole leidnud.

Kala talu talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

kuivenduskraavide kallastel lõigati võsa, põletati oksad, istutati puid, veeti ära kivihunnikud, millest ehitati sissesõidutee, õlitati kuur ja välikäimla.

Talgute korralduse õppetunnid

Tööd, mis eeldavad paaris tegemist,  sujuvad paremini, kui paaris on inimesed, kes üksteist tunnevad. 
Teeme Ära meeskond tegi taaskord suurpärase töö!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Suvel saada uuesti kokku, et üheskoos midagi talu jaoks ära teha.

Mida leidsid talgutelt?

Uskumatult hea emotsiooni, mida pakub koostegemine.

Udumuna korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti muru, piirati põõsaid, langetati ohtlik oks, uuendati pesunöörid, koristati keldreid/kuure.

Talgute korralduse õppetunnid

Stardipaketis võiks olla rohkem varukindaid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta, ehitavad mehed lastele liivakasti ja kiige.

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime talgutelt läheduse naabritega.

EELK Rakvere Kolmainu koguduse koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati kirik(pesti istmed, kirikutorni ja kirikupõrandad, võeti tolm ja puhastati valguslühtrid. Sama tehti ka koguduse noortemajas. Lisaks pügati roosihekk, koristati ja riisuti kirikuümbrus. Ka raskem töö oli just meestel pastoraadist mulla väljavedamine õue suurde hunnikusse(nimele avastasime , et pastoraadis on ka kunagi põrandate all olnud ruumid ja otsustasime need avada).

Talgute korralduse õppetunnid

Võiks varem olla avatud registreerimine ja see võiks olla sedasi, et kui keegi tõmbab oma kodulehele Teeme ära logo siis saab sealtkaudu ka kohe oma talgutele ligi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Soovime et aasta jooksul saaksime mõned korrad tugevate meestega taas mulda pastoraadihoonest välja kanda.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime talgute lõpus arutades, et kui koristame pidevalt oma kodu, selle eest midagi tasuna saama siis võiks ju oma KOGUDUST samamoodi tunnustada.

Viru-Nigula pastoraadi pargi korrastustööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti park puhtaks, põletati sodi ära, lisaks koristati muuseumi pööningut ja aidati üles seada näitust vanadest raadiotest.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik läks väga hästi !

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel korral teha talgud kohalikus koduloomuuseumis.

Mida leidsid talgutelt?

Hea enesetunde tehtud tööst

Puhkebaas kauniks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kuuri puhastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Minu jaoks õppetund- peab varem hakkama tegutsema "Teeme ära" päevast osavõtuks :).

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kindlaid kokkuleppeid veel paika ei pannud kuid ideid ja mõtteid edaspidiseks üsna palju

Mida leidsid talgutelt?

Hea enesetunne ning koostöö tulemusena saavutatav tulem

Vao Ratsaklubi heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti lehed ja tehti haljastustöid Vao hobusetalli ümburses, puhastati prahist treeningväljakute ja tee vaheline ala, puhastati prahist uus ratsaplats.

Talgute korralduse õppetunnid

Jõudu korraldajatele!
Kahjuks ei idanendud ükski lilleseeme, mis kingituseks saime.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel kevadel jälle ühiste jõududega talli ümbrust koristama.

Mida leidsid talgutelt?

Ühistegevuse käigus on hea emotsioon tagatud - rõõmus meel ilusa ilma, toreda seltskonna ja tehtud töö üle.
Leidsime puukoore alt armatsevad arusisalikud.

Võsu ranna ja ümbruse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati rannaäär ja Võsu ümbruse teeservad prahist ja sodist

Talgute korralduse õppetunnid

Talgus kulgesid tavapäraselt. Rahvast kogunes oluliselt rohkem kui registreerus. Lisaks teatasid paljud, et osalevad ürituses sellega, et koristavad oma koduümbrust. Teeme Ära meeskond tekitas ühistegevuse tunnet.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal kohtume jälle

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsioon oli see, et teede äärtes on prügi möödunud aastatega võrreldes jäänud oluliselt vähemaks.

Ummimaa

Millised tööd talgutel ära tehti?

1. Tõime vanad katusekivid pööningult alla ja mehed meisterdasid nendest krundi tagumise piirde ette vahva umbes pooleteise meetri kõrguse müüri, mis loob turvatunde aias tegutsemiseks ja kaitseb võõraste uudishimulike pilkude eest...
2. Panime uude paika laste mängumaja ja fikseerisime mänguplatsi.
3. Sai veidi peenramaad aia-tsooni juurde kaevatud, uusi põõsaid ja lilli istutatud.
4. Lõikasime marjapõõsaste ja heki oksi, riisusime kulu...

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus küll hästi, kuid jõulisemate tööde tarvis oleks hea, kui korraga oleks kohal rohkem inimesi, kes konkreetsele tööle käed külge lööksid. ST. tuleks vast juba eelnevalt inimestega kokku leppida, mida nad on nõus tegema hakkama...
Tore oli, et Teeme Ära meeskonnast helistati ja huviga kuulati...
Kohalikust staabist lubati ka veel uuesti tagasi helistada prügiveo suhtes, kuid ei tehtud seda... Kahju, et meie maakonnas tasuta prügi vastu ei võetud...nähtavasti... Seda võiks teinekord ehk üleriigiliselt "nõuda"...

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna Ummimaa vajab veel tohutult erinevaid töid, olid mõned inimesed nõus ka edaspidi käsi külge panema...

Mida leidsid talgutelt?

Mina isiklikult sain koos talguliste, sugulaste ja sõpradega, peetud oma 60. juubelipeo... Pensionärina poleks ma nii suurt seltskonda" pika kaetud laua taha" saanud kahjuks kutsuda, nüüd aga, lisaks talgusupile ja kringlil,e tõi igaüks midagi meelepärastlauale, nii et pärst sai pidulistele veel suppi purkidega kaasa pandud... Igatahes päikseline polnud mitte üksnes ilm, vaid kogu pikk talgupäev ja kõik talgulised ise ka...

Istutustööd ja küttepuude ladumine Ojasaarel

Millised tööd talgutel ära tehti?

Laoti küttepuid. Valmis puuriit, mis on kindlusemüüri kujuga, piirab territooriumi ja on osaliselt lastele onniks.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis. Teeme Ära meeskond teeb väga head tööd.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin taaskord kinnitust, et abivalmidus ja koostöötahe pole kadunud.

Heakorratalgud Tudu alevikus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Haljaslade, parkide, staadionite koristamine. Elamute ja kiriku ümbruse koristamine. Tudu kalmistul tööriistade kuuri katuse remont.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgu juhil peaks olema ka abilised ja käskjalad!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mida tulevikus paremini teha aleviku koristamisel. Mis vajab veel tegemist...

Mida leidsid talgutelt?

Aleviku heakord on kõigi siin elavate inimeste mure!

Triigi küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati külaplats,lastemänguväljaku atraksioonid värviti üle,korrastati jalgpalli- ja võrkpalli platsid,tehti kohaliku bussijaama ümbrus puhtaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Enne küla jaanituld korrastame veelkord külaplatsi.

Mida leidsid talgutelt?

Mina arvan, et talgud  aitasid küla inimestes kogukonna tunnet tekitada.

Teeme ära

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heakord kooli ümbruses,Pajusti ja Vinni pargis.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik läks korda.

 

Mida leidsid talgutelt?

Ümbrus sai korda!

Tapa Apostliku Õigeusu kiriku kalmistu

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede riisumine, olmerämpsu korjamine ja puuroigaste kokkukogumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute aeg võiks lükkuda mai lõppu või aprilli keskpaika konkreetse objekti puhul, kuna kogu kalmistu on mai algul kaetud sinililledega, siis on seal väga halb riisuda. Meeskonnatöö oli perfektne, rehasid jatkus ja teotahe oli suur. Samuti huvi vana kalmistu vastu üldse, paljud ei teadnudki selle asukohta ega polnud seal varem käinud. Talgulisteks olid Tapa hooldeküla inimesed, kes on vaimse puudega, nendes oli märgata tugevat pahameelt, et leidub inimesi kes olmeprahti maha loobivad ja seda veel haudade peale. Väga tublisti korjati klaasikilde ja puuroikaid, lehtede riisumine sujus väga hõlpsalt. Talgulised olid üle ootuste väga väga tublid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sündis koostöötamise tahe ka edaspidiseks. Ilusatel nädalavahetustel saame taaskoord vanal kalmistul kokku ja riisumistöö kestab edasi, ikka jõudumööda, nii kuidas jaksame. Koostöö on garanteeritud.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime ühe uneuimase kärnkonna ja kalmistu vanima hauakivi, mis sügaval rohus. Tegemist on kalmistu avamisaastal tehtud matusega 1898.aastal, maetud on Tapa endine liha- ja vorstitööstur Heinrich Kolshorn. Veel leidsime sõbrad ja terve hunniku rõõmsat tuju.

Sindelkatuse paigaldamine Emumäe infopunktile

Millised tööd talgutel ära tehti?

korrastati Emumäe puhkeala (heakord), õlitati Emumäe infopunkti seinad ja katus

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus. 

Mida leidsid talgutelt?

rõõm kordaläinud talgupäevast

Mõedaku terviserajad

Millised tööd talgutel ära tehti?

Staadioni korrastamine, väliköögi platsi ettevalmistamine, vana stardimaja lõpuni lammutamine, terviseradadelt okste koristamine, tõstukimäe võsast puhastamine,

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskond igati abivalmis! Jaksu ja edu Teile :)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meil on talgud vähemalt 4 korda aastas, talgulõpetuse saunas sünnivad ja tulevad alati head ideed, mida veel saaks ühiselt tehtud :)

Mida leidsid talgutelt?

Imeline ilm oli, häid uusi inimesi liitus meie aktsiooniga, igati kordaläinud talgud!