Teeme kodulinna korda 1.mail Jõgeva linnas

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgute raames riisuti ära noortekeskuse ja tenniseväljaku ümbrus. Korjati kokku puuoksad, lõigati kuivanud oksad, koristati klaasikillud ja muu olmeprügi muruplatsidelt.

Talgute korralduse õppetunnid

Seekorda läks meil paremini kui planeerisime. Olime planeerinud, et tööd tulevad tegema ainult noored ja ehk jõuame plaanitust teha ainult pool. Aga kokku võtteks osales noori ja täiskasvanudi rohkem kui planeeritud ja tehtud saime rohkem kui planeerisime.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna noored olid nii tulbis töötegijad, siis on plaanis neile suvel korraldada töö- ja puhkelaager. Ning järgmisel aastal peame taas korralikud talgud.

 

Koristustalgud Assikveres

Millised tööd talgutel ära tehti?

Elektripliidi ühendamine vooluvõrku, katkise kiige lammutamine, talvise lumelükkamise tõttu tekkinud aukude tasandamine  murus ja õueala riisumine, stendide paigaldamine A.Haava mälestustoas, toolide parandamine ja muud nipet-näpet.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskond töötas professionaalselt: juhendid talgujuhile, stardipakett ja info meedias oli kõigiti toetav, et talgupäev õnnestuks.
Oluline on ka jäädvustada talgud piltide või videona.  Kipun selle ikka unustama.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna meil on seltsimaja ja kõik teeme koos, sest pole palgalisi töötajaid, siis teeme ikka aasta jooksul mitmeid töid talgukorras.  Leppisime kokku, et kevadise akende pesemise ja sisemiste ruumide suurpuhastuse teeme 9.mail.

Mida leidsid talgutelt?

Taas tunde, et koos on mõnus tegutseda!

Sadala keskusemaa korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Sadala keskusemaal korrastati 6500 m2 söötis rohumaad. Kohalik põllumajandusettevõte Sadala Agro andis talgulistele tasuta kasutada tehnika - äkked ja laaduri. Riisuti kulu, saeti puid ja lõigati võsa, tehti mullatöid. Talgulistele pakuti talgusuppi ja jooke. Ilm oli imeline!

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgutel kõik sujus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgupäeva korraldamine oli üks osa meie suurest isetegemisest. Korrastatud maa-alalae on kavas luua mitmeotstarbeline pargiala - sportsimisvõimalus, mänguplatsid, kelgumägi, jooksurajad ja pargirajamine. Esimene suurem "asi", mis peale talgut tuleb korda saada on küla ainsa vettpidava tuletõrje veevõtukoha (asub keskusemaal) omandi, hoolduse ja turvalisuse küsimus. Seega peavad ühe laua taha jõudma KOV, Päästeamet ja kohalik MTÜ.

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime, et on tore, kui  ühte külla mahub mitu talgut.

Kunglarahva talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Külaplatsid ja teede ääred said riisutud. Külamaja katus sai remonditud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli tore, jätkake sama vaimus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külamaja remontimiseks uued ideed ja plaanid. Võrkpalliplatsi rajamine sel kuul.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemise rõõm on suur.

Muugemäe korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Eemaldati mahakukkunud puud ja võsa  objektile ligipääsu tagamiseks, kivikalmu ümbert riisuti vana hein ära.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi, väga informatiivsed olid infokirjad, mis tulid talgujuhile.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Hoida ka edaspidi korras antud objekti.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime, et ka väikse rahvahulgaga on võimalik efektiivselt tööd teha!

Vaimastvere küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime ära kõnnitee ääred, bussijaama ja maanteeäärse võsa.

Talgute korralduse õppetunnid

Tööde jaotus toimis hästi

Mida leidsid talgutelt?

Nautisime head ilma

Kärde ja Tooma Talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Külakeskusest ja teede äärtest prahi korjamine; riisumine, võsalõikus, võsa  kokkukogumine. Kahe muinsusmärgi: Peetri kivi ja Rahukraavi võsast puhastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna teeme sama seltskonnaga juba 3 aastat talguid, siis kõik sujus super hästi. Talgujuhi stardipaketi sisu muutub aina kasulikumaks ja paremaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külaplatsi niitmiskord, mõisapargi silumine, külateede korrasolek, sildid muinsusobjektide juurde jne.

Mida leidsid talgutelt?

Koos olemise ja koostegemise jõu, positiivse emotsiooni ja rõõmu säravatest silmadest.

Omedu külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati külaplatsi, riisuti lehti ja oksi.

Talgute korralduse õppetunnid

kõik läks korda

Mida leidsid talgutelt?

Oma küla tunde

Luua arboreetumi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime ja põletasime eelmisel sügisel valmis saetud oksi. paigaldasime puudele nimesilte.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuigi talgujuht näitas ära ja süütas kaks lõket ning keelas mujal tuld teha, tekkis ruttu ka kolmas lõke väga valesse kohta, mille õnneks ruttu kustutasime. Peale seda sai määratud kummalegi lõkkele eraldi valvur, kes olukorda jälgis. Staabi töö ja eeltöö on alati olnud suurepärane - viis pluss! Sel aastal olid meie stardipakis kindad suurustega 6 ja 7, mis isegi naistele kätte ei läinud. Seega leidis kasutust vaid üks paar, mis oli nr 8.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna paigaldada on veel palju taimesilte, plaanime väikest lisatalguõhtut lähiajal, et ka see tehtud saaks. Järgmine aasta tahaks teha talgutel miskit huvitavamat, kuna oksi on juba paar aastat tassitud :)

TEEME KODU KORDA

Millised tööd talgutel ära tehti?

Majaümbruse koristustööd: muru riisumine, kuivanud puude mahavõtmine ja kändude juurimine, puude ja põõsaste okste lõikamine ja äravedu, hoovi pühkimine, muru taastamine. Naabruses oleva korrastamata linna turuplatsi ala koristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuigi alustasime linna poolt planeeritud algusajast (k 10.00) 1 tund varem (k 9.00) ei jõudnud kavandatud üldise tööde lõppajaga (k 13.00) linna ühisele supisöömisele. Seega tööde lõpp oleks võinud olla planeeritud hilisemaks, nt k 15.00.
Kolm tundi tööaega jääb siiski väheseks.

Valla keskus korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti, koristati bussijaam, võeti maha võsa, põletati oksi

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli väga hästi: töö ei murdnud konti, kõigil oli rõõmus meel, ilm oli imeilus ja talgujuhi pakis olev šokolaad kosutas!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna oleme aastaid ka ilma talguteks registreerimata seda tööd teinud, siis teeme edasi

Mida leidsid talgutelt?

Et meie maja pere on töökas ja rõõmsa meelega

Virtuse terviseraja korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korjasime prahti, tasndasime terviserada ja selle ümbrust labidatöö ja rehitsemisega, kõikasime oksi, veadsime neid ja põletasime, istutasime 120 kuusetaime tuuletõkkeks.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ühiselt saab palju tööd tehtud. Ja me teeme seda jälle.

Mida leidsid talgutelt?

Hea tuju ja toredad inimesed, päikeselise päeva.

Metsaalune korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kõik planeeritud heakorra tööd.

Talgute korralduse õppetunnid

Informatsioon oli piisav ning tore üllatus oli stardipakett!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Planeeritud kokkusaamine raieloa saamisel puude langetamise järgne heakord.

 

põllu talu talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Jõe- ja teeääre prügi koristus ja ära vedu.

Talgute korralduse õppetunnid

kõik ok.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

järgmisel aastal võiks korrata.

Mida leidsid talgutelt?

Meie talgulised leidsid, et see oli üks vahva üritus ja miks seda juba varem ei teinud.

Istutame metsa Jõgevamaal

Millised tööd talgutel ära tehti?

Istutati 1500 kuuske-mändi, pügati 15 marjapõõsast, koristati 5 hauaplatsi ning rehitseti ja koristati.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõne peasteebist oli väga asjakohane - tuletati meelde pildistamise vajalikkust, innustati ka talgujuhti :)
Talgujuhi pakk oli väga meeldiv üllatus ja praktiline.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tööde nimekiri võiks olla laiem, et lastel oleks ühest tööst tüdinemise korral võimalik muu meelepärane tegevus leida.
Sündis põhimõtteline otsus järgmisel aastal või varemgi ühiseid tegevusi teha.

Mida leidsid talgutelt?

Maapind kubises mutimulla hunnikutest ning üheskoos asuti mutte otsima, et lõpetada muru rüvetamine. Ainus, kes talgulistel õnnestus kätte saada, oli naabrimutt, kes põõsastes luusis.

Kiriku ja pargi koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti lehti ja veeti kokku, koristati kirikut

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute stardipakette ei jagunud statoilis

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Konkreetselt ei tekkinud ideed, aga kuna parki on vaja niikuinii igal aastal koristada, siis ilmselt tulevad talgud ka järgmisel aastal.

 

Palamuse kalmistu heakorratööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti hulk lehti, kangutati ja veeretati palju suuri kive, kaevati ja teisaldati mulda ning juuriti kaks kändu.

Talgute korralduse õppetunnid

Tartus ei jagunud pakke mitmel eelneval nädalal, laske netis tellida, kuhu oma pakile järgi minna. Ma tahtsin põhimõtteliselt oma talgulistele pakikest viia ja seepärast tegin kaks tühisõitu Palamuselt Tartusse.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sama koht jääb ikka.

 

Ümbrus korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisusime, põletasime prahti, lõikasime oksi

Talgute korralduse õppetunnid

Meie meelest oli kõik suurepärane

 

Mida leidsid talgutelt?

Mõnus oli vaadata tehtud. Koostegemise rõõm on alati suur.

Teeme kodulinna korda! 1.mail Jõgeva linnas

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lumehanged aeti laiali, segati 2 koormat mulda ja liiva, planeeriti muld laiali, väetati haljasalad

Talgute korralduse õppetunnid

Tasub riskida talgupäevast varasema ajaga


Teeme kodulinna korda! 1.mail Jõgeva linnas

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti pargialune puhtaks ja korjati puuoksad kokku. Kokku ca` 30 m3

Talgute korralduse õppetunnid

Haljastujäätmeid tuleb maksimaalselt suunata kompostimisele, selleks on need vaja juba koristuse käigus sorteerida. Kuid suure "tööarmee" puhul on see peaaegu võimatu.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel korral ollakse hoolikamad jäätmete sortimisel.

Mida leidsid talgutelt?

Palju tänu ja naeratusi

Teeme kodulinna korda! 1.mail Jõgeva linnas

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pedja jõe silla piirded värviti ära, abistati ka teist tiimi, kes prahti koristas

Talgute korralduse õppetunnid

Halvaks ilmaks tuleb värvimistööde puhul varuda mõni teine töö. Meil vedas, ilm oli suurepärane