Esna vallamaja heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Rehitseti kulu ja lehti, saeti ja riidastati küttepuid, pügati hekki, koristati ehitusprügi hoonest ja ümber maja. Õhtul kogunetakse lõkkeplatsile!

Talgute korralduse õppetunnid

Kolm tundi intensiivset ja etteplaneeritud tööd.  Pärast lõunasööki inimestel oma kodudeski tegemisi!  Õhtuks oldi valmis taas kogunema ümber lõkke.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Esna vanale vallamajale saab lähikuudel uus katus peale. Hoone välisseintele tuleb teha krohviparandusi ja lubivärvimistöid.  Ehk need oleksidki suve talguteemad.


Mustla küla koolimäe talgud.

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgutega alustasime kell 10.00 ja lõpetasime 17.00  Kell 13.00 tegime lõuna pausi ja pakkusime
osalejatele suppi.
Endise  kooli pargis lõigati võsa, mõned puud ja koristati prügi.
Pargi põhja-, ida- ja läänepoolne osa on korrastatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskonna töö toimis ilusti, kõik osalejad leidsid omale kiiresti rakenduse ja kõik sujus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuleval aastal loodame korda saada pargi lõunapoolse osa ja jätkame küla platsi arendamist.

Mida leidsid talgutelt?

Mina ja talgulised leidsime et koostöös peitub jõud.  Uskumatult suur töö sai ühepäevaga ära tehtud.


Talgud Türi Põhikoolis

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati kooli kõrval asuv haljasala, puhastati staadionit, rohiti lillepeenart - heki alust, tassiti garaažidest ja pööningult välja vana mööblit, puitu jm. prahti.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus, tööriistu oli pigem rohkem kui vaja. 

Mida leidsid talgutelt?

2 siili kellest üks valmistus poegi saama, lusika - millest sündis uus vanasõna: kellel lusikat pole see supi ei söö, põõsa alt luuletuse - "Esitan kaebust", nostalgia - vana koolimööbel, gaasimaskid, plastmassist kiivrid jne.


Mesilinnu talu küttepuude talgu

Millised tööd talgutel ära tehti?

küttepuude lõhkumine, riita ladumine. Kuivade puude kuuri vedamine, käbide korjamine.  Saunaakende pesemine.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis see, et talgulised said päeva jooksul teha erinevai töid ja seega ei tekkinud ühe töö liigpikast tegemisest tüdimusetunnet

Mida leidsid talgutelt?

Oli hea vaheldus muidu õppe- või muu tööga seoses arvuti taga istumisele.


Taatide mälestuseks Müüsleris

Millised tööd talgutel ära tehti?

Vabadussõja ausamba ümbruse korrastamine: mullakuhilate tasadamine, lehtede riisumine, okste korjamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

kohtume järgmisel aastal samas kohas

Mida leidsid talgutelt?

koostegemise rõõmu


2.mail Kabala kaalumaja viimane päev!

Millised tööd talgutel ära tehti?

kaalumaja lammutamine- Kaalu augu täitmine, puitmaterjali saagimine ja ära vedu kütteks.

Talgute korralduse õppetunnid

meil toimis kõik 


Aia tänava talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

20 ruumi puid laoti kuuri. Kasvuhooned ja lavakastid kevadhooajaks korda.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna meeskond oli väiks, siis korraldusliku poole pealt jooksis kõik ilusti!


Karinu mõisapargi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede, prahi riisumine, äravedu, okste korjamine, kokku tassimine

Talgute korralduse õppetunnid

Oleme "talgutanud" alates 2006. aastast, noored tundsid ise huvi, et park saaks korda. Ainult kiitus kõigile neljale põlvkonnale!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kohtume järgmistel talgutel!

Mida leidsid talgutelt?

Südamliku suhtumise oma kodukohta


Tuntud astronoomi 105. sünniaastapäevaks (7.05.1908) sünnikoha heakorrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede, okse riisumine, koristamine, äravedamine, ausambale lillede istutamine, kastmine, küünalde süütamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Roopi Hallimäe luuletuste lugemine võiksid saada tema järgmisel sünniaastapäeval või talgutel heaks tavaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kahe valla entusiastide kokkusaamine 7. mail

Mida leidsid talgutelt?

Uusi sõpru, mõttekaaslasi


Järva- Jaani lasteaia Jaanilill õueala korrastustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kuivanud puude langetamine, õueala riisumine, heki lõikamine, mängumaja ümbruste korrastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Juhtimist tuleks jagada, anda ülesandeid eelnevalt, kes võtab mis osa juhtida.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lasteaia õuealal olevad jalpalliväravad üksteisest liialt kaugel. Vahemaa lühendamine, ühe värava teisldamise teel, väravatele võrgu kinnitamine ja väljakule piirde paigaldamine. Laste liumääle ohutustara ehitamine.

Mida leidsid talgutelt?

Meeldiva enesetunde, koos sai suur töö tehtud ja seda heade emotsioonide tausatl.


Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuse heakorratalgud, taristu ehitus

Millised tööd talgutel ära tehti?

suusa-ja matkaradade koristus
kiige ehitus
suunaviitade paigaldus Kõrvemaa suusa-ja matkaradadele
keskuse ümbruse heakorrastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Nägudega plakateid võiks mitte trükkida, sest näod nagunii võõrad ja see rahvast tööle ei too.
Võiks olla selle asemel rohkem maiustusi lastele, kes osalevad

 

Sargvere külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lõpetati küla laste mänguväljaku remont - paigaldati kiigepuule kiik ja värviti. Puhastati küla prügist. Riisuti Sargvere mõisa idapoolset parki.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud tundusid isegi liiga üles reklaamitud. Paljud osalejad tunnistasid et tulevad niikuinii oma küla heaks välja ja 35st registreerus ainult 6.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime, et hea on kui on põhjust ikka taas koos midagi teha.


Sõrandu heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Laste mänguväljakul mutimullahunnikute tasandamine.
Puudel murdunud okste saagimine, tükeldamine, küttepuude saagimine ja virnastamine, kevadised koristustööd: riisumine, prahi kogumine. Külamaja ukse luku ja trepi parandustööd,uute kaevurakete valmistamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Tänud teile eestvedamast ja talgujuhte tunnustamast!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mulla vedu külamaja juurde ja selle tasandamine ühistööna...

Mida leidsid talgutelt?

Talgulised said maitsta minu keedetud kodust borši suppi ja meie koduaiast saadud vahtra- ja kasemahla.
Üks eelmisel aastal külasse kolinud talguline puistas südant, et talle meeldib meie külas, kuna toimib ühistegevus ja erinevad ettevõtmised- see on tunnustus meile, eestvedajatele


Esna küla heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti,tehti talve puid esna küla seltsingule ja võeti võsa maha.

Talgute korralduse õppetunnid

Oli korralik ja hästi tehtud meeskonna töö.

 

Mida leidsid talgutelt?

Meeskonnatöö on parim.


Anna küla ja lähimate teede äärte koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati prügist Tallinn- tartu tee ääred Anna küla siseselt ja Ussisoo bussipeatuse lähistelt

Talgute korralduse õppetunnid

Prügi oli ikka üle ootuste palju- selle utiliseerimine kestab ka veel järgmine kuu...

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime vanu rehve ja täislastud mässusid. Ja emotsiooni, kus iga korjatud prügi tekitas viha inimeste vastu, kes selle sinna viskasid...


Villevere küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati tee ääred, bussijaama ümbrus, külapark, Külapargis ehitati üks katuselaune istumiskoht. Põletasime teede äärest saadud oksad.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie jaoks oli kõik supper. Aga töötades Statoilis Viljandis, siis selgus et neid pakke ei jagunud kõigile.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Selgus, et on parki vaja ka ikka lava. Lepime kokku suvel jaanipäeva paiku teeme ära.

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime kevade, oli juba võillil lahti ja mätas kuiv.


Kiriku istepatjade valmistamine ja kiriku ümbruse heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

1) Saeti maha vana ja suur pärnapuu känd, mille veel elus olevad juured murendasid kiriku müüritist.
2) Puhastati ämblikuvõrkudest kiriku tornikoja ja saali lagi ning tolmust vitraažaknad.
3) Demonteeriti vana piirdeplangu osad.
4) Kiriku kinnistult koristati eelmise aasta puulehed ja oksad.
5) Alustati istmepatjade õmblemisega.

Talgute korralduse õppetunnid

Üldiselt sujus kõik hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Võiks puhastada kiriku piirdeaia betoon- ja metallosa. Metallvarbadest aia võiks seejärel värvida.

Mida leidsid talgutelt?

Suurepärane ilm oli ja tore, et plaanitu teoks sai.


Järva-Jaani pastoraadi vana mööbli parandustalgu

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pesti, lihviti ja lakiti 53 tooli ja 8 lauda.

Talgute korralduse õppetunnid

Stardipaketid võiksid kättesaadavad olla veel ka nädal enne talguid.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni ja koostöö võlu.


Vao küla puhkeala korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Üldine prügikoristus, kivide korjamine, riisumine, kuivanud heina riiusmine, klaasikildude korjamine, kuivanud puude ja võsa lõikamine, lõkke tegemine.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgupakid said kiirelt otsa, neil tuleks ikka nii palju varuda kui palju on talgukohti. Muidugi jäime ka ise uimerdama.
Talgujärgne prügi äravedamine valla poolt peaks ka olema kiiremini reguleeritav. Ilmselt tegelete selle reguleerimisega Teie?

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Puhkeala pinnase silumine ja seina värvimine. Toolide ja laudade soetamine.

Mida leidsid talgutelt?

Hea ja kasuliku tunde :)


Järva-Madise kiriku ümbruse ja surnuaia koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime ära ja põletasime oksarisu, riisusime kokku puude lehed, kogusime kokku kalmuküünalde topsikud.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud peaksid kestma umbes 4 tundi, sest pärast lõunasööki on raske uuesti järjele saada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmise asjana võtame käsile pastoraadi ees ausva tiigi ümbruse, et seal oleks võimalik murutraktoriga niita.

Mida leidsid talgutelt?

Meeldiva tunde tekitas osalejate suur hulk, sest maal ei ole ilusa ilmaga lihtne inimesi kodust välja saada.

Lõõla küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti külaplats, lükati laiali mutimullamullhunniku, põletati oksad, paigaldati teede viidad, korvpalliplatsi puhastamine samblast

Talgute korralduse õppetunnid

Kui töö saab oodatust rutem valmis ja rahvast palju koos, siis varuvariandid, mida veel teha.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Korvpalliplatsil korvirõngaste vahetus

Mida leidsid talgutelt?

Hea tunne, et kohal oli palju lapsi. Neile tulebki panustada. Kuidas nad muidu teavad, et nii aetaksegi asja ja koos sünnivad suured asjad.


Talgud Prandi alikate ääres

Millised tööd talgutel ära tehti?

-  riisuti lehti ja toimus nende vedu
                            -  langetati kuivanud puid , saeti , lõhuti
                            -  laoti talviseid puid puukuuri
                            -  värviti
                            - paigaldati vihmaveerennid
                            - korrastati maja ümbrust piirav  hekialune
                            - ehitati majja  panipaik
                            -  pesti külamaja  aknaid, põrandaid ja triigiti laudlinua
                            -  töötas köögitoimkond

Talgute korralduse õppetunnid

Oleme  aastaid  talguid korraldanud ja korraldusliku poole pealt ei ole meil  midagi muuta. Alati on enne talgupäeva teada  kes tulevad, mis tööd teevad, mida kaasa peavad  võtma.
Meie  talgud  algavad  kevadel pihta ja lõpevad  sügisel. Hoiame korras Prandi allikate äärset ala, kus asub meie külaplats ja külamaja. Suve jooksul niidame  üsnagi suurt pinda ca 14 korda. Ühiskondlikus korras teeme oma küla heaks väga palju. Ikka selleks , et endal oleks siin  hea elada ja  ka nendel paljudel külalistel , kes siin käivad.
Talgupäeval külastas meid ka Tartu Ülikoolis õppivad ingliskeelt rääkivad  noored.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meil on  pidevalt midagi teoksil.

Mida leidsid talgutelt?

Meie külapered tunnevad alati headmeelt naabrite üle. Me oleme niipalju koos olnud, tööd teinud ,et meie suhtlemine on külaperede inimestega -  nagu oma inimestega.