Lüganuse kiriku heakorratööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati kiriku ja vabadussõja ausamba ümbrus

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Esmaspäeval läheb osa talgulisi külaplatsi, mis oli eelmise aasta talguobjekt korrastama

Mida leidsid talgutelt?

Hea tunde koostegemiset

 

Järve mõisa pargi heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti puulehti, korjati prügi ja mahalangenuid puuoksi, paigaldati lindudele pesakastid.

Talgute korralduse õppetunnid

Muukeelset elanikkonda on kaasata raske, massikommunikatsioonis reklaami vähe

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemise rõõm.


Peeri kooliplatsi koristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede riisumine,juba murdunud puude koristus ja võsa raiumune,kooli mä
lestuskivi ümbruse korrastus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisena käivitame nn.mõttetalgud sest kooli ja küla mälestuse jäädvustamine on esmatähtis tegevus.

 

Rahkamäe talu

Millised tööd talgutel ära tehti?

Ettevalmistused talgute korraldamiseks. Karulaukude istutamine, et järgmisel aastal oleks värske salat oma käest võtta. Ehk õnnestub ligi meelitada ka linnade venekeelset elanikonda.

Talgute korralduse õppetunnid

Üle 50-ne inimesega talgute korraldajate avaramad võimalused reklaami levitamiseks

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal valmib film Rahkamäe talu talgutest.

Mida leidsid talgutelt?

Ilusa ilma.

 

Pankranniku kevadkoristus Päite rannas

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati rannikualalt prügi ja plastikprahti. Fikseeriti suuremate prügikogumite asukohad.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkata sellise talguga.


Jõhvi Linnastaadion

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede koristamine, territooriumi koristamine, sügisel lõppenud ehitustööde järgne koristamine. Koristati ja korrastati hoone erinevaid ruume. Viidi ära suur kogus vanarauda. Vahetati tribüünidel katkised toolid. Korrastati parkla ja uus treeningplats.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõned kokkulepped on vaja kinnitada kirjalike lepingutega. 

Muud talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

kuivanud puude langetamine,okste ja muu risu koristamine,linnupesakastide paigaldamine,uute puuistikute istutamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Suurem osa töödest tehti ära omavalitsuse hallataval territooriumil,mis eeldaks ka selle
istantsi huvi tegemiste vastu arvestades,et töö tehti ära omavalitsuse vahendeid kulu-
tamata,aga EI.Meeskonna loomisel tööde edukaks läbiviimiseks tuleb arvestada tööde
hulka, selleks kuluv inimeste arv ning moodustada läbirääkimiste teel ise meeskond.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõtleme veel.Kuna elame maal jakõigil on suuremal või vähemal määral oma majapidamised võiks pöörata tähelepanu sellele.Eks näe

Mida leidsid talgutelt?

Hea meel,et üks EESTIMAA nurk jälle ilusamaks sai.

Lemmaku külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lemmaku metsatee äärest prügi koristamine ja utiliseerimine
Sillalt tellingute eemaldamine ja ehitusest jäänud materjali koristamine
Külaplatsi riisumine
Külaplatsi rajatiste värvimine

Talgute korralduse õppetunnid

Oleme oma õppetunnid juba varem saanud, kõik toimis, igaüks teadis oma ülesandeid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna meil on vaja uuendada küla arengukava, siis talgud oli kokkusaamiseks sobiv, et töö käigus arutada ideid, millisena me oma küla tulevikus näha soovime. Leppisime kokku, et järgmisel külakoosolekul valime uue külavanema ja igaüks esitab oma ettepanekud, mida arengukavasse kirja panna.

Mida leidsid talgutelt?

Kuna talvisel ajal elab külas vähe inimesi ja enamuses on nad eakad, siis on kevadised talgud sobivad noorte linnast maale kutsumiseks ja suvehooaja käimatõmbamiseks. Meie leiame igal kevadel talgute ajal koostöömeele.

 

Heakorratalgud Kõrtsialuse külastuskeskuses

Millised tööd talgutel ära tehti?

Külastuskeskuse maaüksus koristatud, lõkkeplats korrastatud, uue allika ümbrus korrastatud, Rannu lahingu mälestuskivi ümbrus koristatud

Talgute korralduse õppetunnid

Talgulisi jääb üha vähemaks, kui alustasime 2003 aastal oli kohal 28 inimest. Mõistlik oleks talgud hajutada 3-le nädalavahetusele, saaks piirkonnas rokem tööd tehtud.

Mida leidsid talgutelt?

Kõik olid rahul tehtud tööga

 

Äkkeküla, Narva Pähklimäe Terviserajad

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristamine, võsalõikamine, infoviitade paigaldamine

Talgute korralduse õppetunnid

Üldreklaam ei tööta,  talgupäeva korraldamisele  läheb kasuks ainult sihtkindel reklaam.
Kõige suurem probleem oli koristatud prügi väljavedu, oleks hea, kui selle tegevusele oli ettenähtud rahavahendid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tulevaste talgupäevade  planeerimisel tuleb läbi mõelda töömahud ja objektid.

Mida leidsid talgutelt?

Saime suurepärase kogemuse talgupäeva korraldamisel ja häid emotsioone. Talgupäev 04.05.2013 oli väga hästi korraldatud läks ilma probleemideta, kõrge tulemusega.