Teeme Ära talgupäeva korraldavad organisatsioonid:

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eestimaa Looduse Fond

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud

Teeme Ära Minu Eesti

Vabaühenduste Liit EMSL


Lühitutvustus

Eesti Külaliikumine Kodukant on ühendus, mis koondab külaseltse ja külavanemaid üle Eesti. Eesmärgiks on toetada külaliikumise eestvedajaid, külavanemaid ja sädeinimesi, kes soovivad oma külas kogukonnaelu elavdada. www.kodukant.ee

Eestimaa Looduse Fondi eesmärgiks on kogu Eesti looduse ja mitmekesisuse hoidmine. Alates 1991. aastast on vabatahtlik kodanikeühendus olnud koostöös paljude inimeste ja organisatsioonidega eestvedajaks mitmete Eestile oluliste looduskaitsetööde tegemisel. www.elfond.ee

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud on kokku kutsutud toomaks ühise laua taha kõik, kellele on olulised Eesti kultuuripärandi väärtustamine, säilimine ja jätkusuuutlik haldamine. Ümarlaua tegevuse eesmärgiks on osalemine selles protsessis nii, et tulevikus me ei puudutaks kultuurimälestiste asemel tühja kohta. www.umarlaud.edicypages.com

Teeme Ära Minu Eesti on 2007. aastal alguse saanud kodanikualgatus, mis juba viiendat aastat kutsub kokku ärksaid eestimaalasi ühiselt suuri ja olulisi asju meie kõigi hüvanguks ära tegema. www.minueesti.ee

Vabaühenduste Liit EMSL on avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste liit, kes töötab juba 19 aastat selle nimel, et läbimõeldud ja aktiivsel osalusel põhinevas kodanikuühiskonnas oleks vabaühenduste tegevust toetav keskkond ning kodanikuühendused ise selles tugevad ja tulemuslikud. 
www.ngo.ee