Muinsuskaitseamet kutsub Teeme Ära talgute raames korrastama kaitse all olevaid mälestisi 22. märts

Muinsuskaitseamet kutsub kõiki eestimaalasi – mälestiste omanikke, haldajaid, kohalikke elanikke ja koolinoori osalema 5. mail toimuvatel Teeme Ära talgutel, et korrastada mälestisi ja nende lähiümbrust. Hooldavat kätt vajavad arheoloogiamälestised, mõisapargid, kirikuaiad, kalmistud ja muud muinsuskaitse all olevad objektid.


Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu sõnul ollakse Teeme Ära meeskonnaga  ka eelmistel aastatel tehtud tõhusat koostööd. Talgute ja neil osalenute arv näitab, et inimestele on  ajaloo- ja kultuuripärandi eest hoolitsemine südamelähedane. Nii korrastati  2009. aastal toimunud  talgutel 200 mälestist, 2010. aastal 162 ja 2011. aastal 124 erinevat muinasobjekti. Ometi on üle Eesti palju kohti, mis vajaksid ka täna kohalike inimeste hoolt ja abikätt.

„Tundub, et muinsuskaitse all olevad hooned, pargid ja muud objektid muutuvad kohalikus kontekstis kultuuriväärtuslikust seisukohast inimestele järjest tähtsamaks ning see kinnitab kasvavat vastutustunnet oma kodukoha ees. Need, kellele läheb korda esivanemate pärand ning muinaskultuur on rahvusena jätkusuutlikud. Muinsuskaitseamet toetab algatust, mille käigus väärtustatakse kultuuripärandit ja muudetakse  Eestimaad kaunimaks ning tema aarded nähtavamaks,“ ütles Kalev Uustalu.

Ideede saamiseks ja mahukamate tegevuste korraldamisel julgustab Muinsuskaitseamet inimesi ühendust võtma oma maakonna vaneminspektoriga, kelle koordinaadid asuvad ameti kodulehel: www.muinas.ee. Inspektorid saavad anda soovitusi maakonnas ka kõige nukramas seisus olevate kultuuriväärtuslike paikade korrastamiseks.

Talgutele saab registreerida Teeme Ära kodulehel: http://talgud.teemeara.ee/events


Lisainfo

Meeli Hunt

Muinsuskaitseameti avalike- ja välissuhete nõunik

Tel. 640 3054

5012420

meeli.hunt@muinas.ee