Töötukassa toetab töötuid talgulisi 14. aprill

Pärnu Postimees
14.04.2012

Töötukassa toetab koostöös "Teeme ära!" tänavuse talgupäeva korraldajatega registreeritud töötute talgutööl osalemist, makstes sõidu- ja majutustoetust.


Talgutööl osalemiseks ja toonikassalt sõidu- ja majutustoetuse saamiseks peab töötu olema registreeritud talgutööle veebiaadressil www.teemeara.ee ja esitanud sõidu- ja majutustoetuse avalduse.

Toetust ei maksta täiskoormusega õppes õppivatele, sealhulgas akadeemilisel puhkusel töötutele.

Vajadusel aitab konsultant töötul soovitud talgutele registreeruda.

Sõidu- ja majutustoetuse saamiseks peab töötu hiljemalt kuu pärast "Teeme ära!" talgupäeva esitama konsultandile täidetud osavõtulehe, millel on kirjas talgutöö kogunemiskoht, toimumise kuupäev ja talgujuhi nimi.

Andmete õigsust ja osalemist talgutel kinnitavad oma allkirjaga nii talgujuht kui töötu.

"Teeme ära!" talgupäev toimub 5. mail. (PP)