Teotahtelised talgulised andsid tööle pihta 08. mai

Pärnu Postimees
08.05.2012
Raido Keskküla

Pärnu Postimees vaatles laupäeva! tänavusi "Teeme ara!" talguid Pärnumaal Sindis, Paikusel, Saarde vallas Allikukivil ja Pärnu linnas, kus kõikjal valitses hea meeleolu ja tehatahtmine.


Kuigi koristustalgud on üdini positiivne ja meie kõigi heaolu silmas pidav ettevõtmine, võib nentida, et eelistatud olid objektid, mis otseselt igaühe silma alla jäävad. Vähem tähelepanu pälvisid kõrvalised nurgatagused.

Talgutei kokkukorjatud prahi võitis Paikuse prügüa kokkuleppel ,,Teeme ara!" meeskonnaga vastu soodustingimuste! . Ehk prügüa raha selle eest ei. võtnud, aga tasuda tuli riigi kehtestatud saastetasu. Ühtekokku ladestad Paikres hinnanguliselt 16 000 tonni prügi, vedu sinna aitasid mitmel pool korraldada omavalitsused.

Sindis tegutsesid koolinoored

Sindi linnas valitsesid tänavustel talgutel noored. Nii kohaliku gümnaasiumi kui aastatega aina enam populaarust võitnud noortekeskuse juures võis töömail näha enamasti kooliõpilasi.

Sindi kooli ümbruses nagu mujalgi Pärnumaal tegid heatujulised talgulised kevadisi heakorratöid, samuti rajati annetatud taimedest püsilillepeenraid.

Sindi noortekeskuses juhatas talguliste vägesid keskuse juhataja Helle Vent, kes oma entusiasmiga on koondanud õdusasse keskusesse hulganisti noori. Korrastustööde järel anti kõigile noortele nii aukiri kui rinnamärk, mis kunagi muretsetud spetsiaalsel masinal ja tänavuse 'Teeme ara!" logo pildiga kõigile osavõitjatele sealsamas stantsiti.

Rõõm oli vaadata Paikuse lasteaia Mesimumm lastevanemaid, kes lasteasutuse metsatukka, aeda ja aiatagust korrastama olid tulnud. Lapsed mängisid lasteaia atraktsioonidel, kuni eniad-isad korrastustöödega ametis olid.

Saarde valla AUikukivi rahvas koristas talgutel oma kodukoha bussijaama ja kiriku vahelist ala, puhastades selle võsast, prahist ja puulehtedest. Lapsed kasisid Allikukivi koobaste ümbrust sinna veetud prügist.

"Talgutele tuli paarkümmend inimest. Üm soosis meid. Kõik olid rõõmsad ja täis tahtmist ise oma kodukandis midagi ara teha," edastas Allikukivi talgutel osalenud Pärnu Postimehe ajakirjanik Silvia Paluoja.

Paluoja jutu järgi, hakkas talgulistele silma, et inimesed viskavad väga palju prügi suvalistesse kohtadesse. Palju oti puruks pekstud pudeleid.

Talgutel ei tehtud ainult tööd. Allikukivi raamatukogujuhataja Tiina Kuum rääkis talgulistele kohaükust ajaloost, alustades riidevabriku rajamisest ja iõpetades tänapäevaga. Kohaliku kohviku RõÕmukivi perenaine Maris kostitas töötegijaid maitsva supiga.

Paluoja andmeil kogunes sealne rahvas talgutele kolmandat aastat järjest. Eelmistel aastatel on korda tehtud Allikukivi koobaste ja allika ümbrus ning puhastatud vabriku varemed. Võsasest männikust parkmets

Pärnusse jõudnud, avastasime talgulised askeldamas Riia maantee ja vast rajatud lüvi tee vahelises männikus. Märtsi keskpaigas mainisid linnaametnikud, et sellest kähe tee vahele jäävast metsaaJast võiks saada korrastatud parkmets.

Nädala jooksul mahavõetud võsa ja männikusse poetatud prahti otid tulnud kokku korjama Pärnu abilinnapead Meelis Kukk ja Romek Kosenkranius, universaalse minitraktoriga võis toimetamas näha linnafirma juhatajat ja volikogu liiget Raul Sarandit. Kokku oli talgulisi seal paarkümnend.

Edasi vaatasime Euroopa liidu toel korrastatavale linna rannanüdule, kus iinnalehmad muru ja roogu niidavad. Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp, kelle ühes kaaslaste ja väikelastega rannaroostiku vahelt tabasime, ütles, et mahavisatud prahti on arvatust vähem.

Mere äärde viivate jalgradade äärest võis leida nii klaas- kui plastmasspudeleid ja muud sodi, aga suurem prügihunnik kogunes hoopis randa kandunud prahist.

"Teeme ära!" Pärnumaa koordinaator

Argu tundku kalamehed end soivatuna, aga näinud merejääl tuhandeid kalastajaid, jääb kahtlus, et vähemalt osa randa uhutud prahti pärineb talvistelt püügimeestelt.

Pärnu raekoja keldri koristamine oli talgupäeva üks eripärasemaid ettevõtmisi. Hoonest tassiti välja nii eelmise sajandi 70. aastate mööbel kui tollased jõulukaunistused ja leiti nii mõnigi huvitav raamat või isepärane ese. Tekkis uudishimu, mis asju raekeldris kunagi aeti, aga seda peab ilmselt tollastelt linnaisadelt küsima.

Järgmisena jõudsid reporter ja fotograaf jõe aarde sõudeklubi Pärnu juurde, kus kõrvuti kuulsate sportlaste ja treeneritega askeldas heakorratöödel hulk noori.

Sõudeklubi üks suurimaid tänavusi ettevõtmisi oü jõekalda mullaga täitmine ja sinna muruseemne külvamine.

Samuti kõpitsesid talgulised suvemajakesi, võtsid eite värvimistööd.

Vahva oli näha õnnelikke noori tehtud tööst rõõmu tundmas, rääkimata Jüri ja Tatjana Jaansoni kõikjal jalus siblivast koerast Tupsu Jaansonist, kes olevat selle nime all kantud talguliste nimekirja.

Talguliste seas hakkas silma sokkis, auklike pükste ja muheleva näoga Vahur Mäe, Pärnu linnavolikogu esimees, kes suvemajakese terrassi põrandat kõpitses.

Kogu Eestis osales laupäeval talgutel üle 30 000 eestimaalase, neist Pärnumaal 2353.

Pärnumaalased osalevad talgutel meelsasti

Pärnumaal oli selleä aastai 83 ametlikku ehk varem kirja pandad talgukohta, kus kokiku tegi tööd ligi kaks ja pool tuhat inimest. Peale selle on teada, et samal ajal toimetati omaalgatuslikult veel mitmes paigas Pärnumaal.

Kui võrrelda eelmiste aastatega, on Pärnumaa endiselt üks aktiivsemaid maakondi nii talgute arvu kui neis osalevate inimeste poolest Kui vaadelda peamisi talguHflce, oti enamik talguid seotud heakorraga, kuM samuti tehti karjaaedu, koti maakivist müüre, digitaliseeriti fotosid, peeti mÕttetalguid.

Kõdulehelt www.tsemeara,ee on võimalik lugeda toredaid talguaoppeid . Nii anti Sindist teada, et seal sirgub noor talguliste põlvkon4ja küdeti 6. Massi poBse.kes oma rammuga tõsist tööd tegid. Treünani kandist teatati, et usina talgutöö korras juhtus väike äpardus ja puu langes elektritraatklesse, kuid viga sai küresri korda ja töö jätkus. Halinga vallas tuli mänguväljaku korrastamise talgutele osalema vallavanemgi ja näinud, et vaja on abijõudu, tellis köhale kopa. Mõisakülas üllatas talgulisi vana katuse lammutamisel seal pesitsev nahkhiir.

Eks neid toredaid ja humoorikaid talgulugusid ole igas paigas, kus inimesed rõõmsal meelel koos tööd tegid ja juttu vestsid.

Pärnumaa talgujuhtidele suur tänu eestvedamise eest ja veel suurem tänu neile, kes oma panuse talgutööga andsid!

Pärnu abilinnapea Romek Kosenkranius rassis laupäeval Riia maantee ja Lüvi tee vahelises männitukas varem maha võetud võsa koristada. Pärnu rannaniidul ieidus prahti peamiselt randa viivate teede ääres. Kuid ohtralt oli meri mitmesugust kraami toonud rannaribaiegi.

Krista Habakukk

Sindi noortekeskuse juhataja Helle Venti mütsile kinnitatud märk valmistati kohapea! kõigile sealsetele talgulistele. Pärnu rannanitdu! aitas sealsete lougaste vahel kokkukorjatud prügi tänava äärde toimetada keskkonnaameti amfiibsõiduk.

Pärnu raekoja keldrist tassisid talgulised välja hulga mööblit ja mitmesugust ajahambast puretud olmekraami.

Perekond Jaansoni koer Tupsu sõudebaasis lõunapausi pidamas.

Pärnu linnafirma juhataja ja volikogu liige Raul Sarandi toimetas Lnvi tee aares asuvas männikus väiketraktoriga. Urmas Luik

Pärnu linnavolikogu esimees Vahur Mäe kõpitses sõudebaasi, suvemajakese terrassi.