Tartumaalased kohtuvad talgutel 02. mai

Tartu Postimees
02.05.2012
Jõri Saar

«Teeme ära!» tänavusele plaanile on Tartumaal kantud juba 106 talgut, kuhu korraldajad ootavad tuhandeid kätepaare, kuid kavas on ka mõttetalguid.


Tartumaalasi ootavad talgutele mitmed külad, koolimajad, lasteaiad, kirikud, terviserajad, pargid ja kalmistud. Samuti näiteks ERM, loomemajanduskeskus, Peipsimaa külastuskeskus, Liivi muuseum, loomade varjupaik, rajatav seikluspark, galerii Noorus ja põllumajandusmuuseum.

Psühhiaatriakliiniku laste mänguväljaku talgutele oodatakse veel iseäranis appi meestööjõudu. Üha rohkem löövad talgupäeval kaasa ka korteriühistud, et üheskoos korrastada keldrid ja majaümbrus, värvida aed või värskendada laste mänguväljak.

Talgupealinn Tartu

Talgud on erisugused ning kavandatud tööd ei piirdu riisumise ja prahi kokkukorjamisega.

Tänavune ühine talgupäev peetakse maikuu esimesel laupäeval, 5. mail, ja nagu Eestis on traditsiooniks kujunenud, saab iga kogukond, ühendus või inimene ise otsustada, mis vajab ühist ärategemist.

«Tartlasena on väga hea meel näha, et talguid on iga aastaga üha enam juurde tulnud ning tänavu on Tartumaa üks aktiivsemaid maakondi Eestis,» ütles «Teeme äratalgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür.

«Aga arvud pole kaugeltki kõige olulisemad. Meile kõigile on talgute eestvedajad nüüdseks teinud üle saja ettepaneku väärt asi koos ära teha, korda seada või välja mõelda. Nüüd on kõigil laupäevani aega valida, millise ettepaneku juurde süda kutsub,» lisas ta.

Talgute registreerimine jätkub. Talgupäeval osalemiseks saab registreeruda talguveebis reede õhtuni aadressil www.teemeara.ee.

Tüür lausus, et nii Tartumaa kui Tartu linn on talgute korraldamisel aktiivsemad kui mullu.

«Tartus on pika traditsiooniga igakevadised heakorratalgud, ettevõtted ja asutused korraldavad oma talguid lisaks ning kui see kõik kokku panna, võiks Tartut küll julgelt talgupealinnaks nimetada.»

Talgulugude kogumine

«Teeme ära!» korraldajad alustasid mullu koostöös ERMiga talgulugude kogumist. Neid on juba laekunud üle saja, tänavu oodatakse lisa. Talgulugu võib olla aastate tagune või värskem – kogunev talgulugude valik seob eri aastakümneid, piirkondi ja põlvkondi.

Veel kutsub talgupäeva meeskond koostöös tehnilise järelevalve ameti ja päästeametiga kõiki talgutel osalejaid teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sellistest ohtlikest rajatistest.

Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala käepäraste vahenditega märgistada või piirata.

Valik Tartumaa talguid
• Ülenurmes Eesti Põllumajandusmuuseumis heakorratalgud, maakividest kiviaia rajamine ja hobusekopli rajamine.
• Tartus Aleksandri 41 maja ja krundi ettevalmistamine kevadsuvel algavaks restaureerimiseks, et rajada sinna säästva renoveerimise infokeskus.
• Tartu Ristikheina lasteaia hoovi ja atraktsioonide korrastamine, et lastel oleks turvalisem ja lõbusam mängida.
• Puhja vallas Nasja külas Kavilda jõe puhastamine langenud puudest ja risust, et võimaldada paatide ja kanuude liiklemine lõigul Nasja poldritruubist Emajõeni.
• Kambja vallas Virulase külas tammiku istutamine.
• Tartus psühhiaatriakliiniku lasteosakonna halvas seisus mänguaia korrastamine: riisumine, värvimine, logiseva kiigepuu remont.
• Tartus raadi pargis talgupäev «Ehitan ERMi».
• Võnnu vallas Kurista külas Jaago talu suvise käsitööküüni püstitamine.
• Tartu Maarja kiriku ja selle ümbruse korrastamine, väljakaevamistööde prahi vedu ja kaevetööde jätkamine torni all.
• Kõigi registreeritud talgute kohta saab teavet veebilehel
www.teemeara.ee.