Talgulised otsivad ka ohtlikke kaevuluuke 26. aprill

Eesti Päevaleht
26.04.2012

5. mail toimuval ,,Teeme ära" talgupäeval palutakse talgutest osavõtjatel teatada metallivaraste tegevuse pärast kaaneta jäänud kaevuluukidest ja muudest ohtlikest rajatistest. Kaaneta või lihtsalt lagunenud kaevud on viimaste aastate jooksul nõudnud mitmeid inimohvreid.


Tehnilise järelevalve ameti peadirektori asetäitja Kaur Kajaku sõnul puudub ametil kaevude, vanade, maa-aluste keldrite, mahutite jne kohta täielik ülevaade. «Sellistest ohtlikest rajatistest põhjustatud õnnetusi toimub lubamatult palju. 5. mai talgupäev on hea võimalus kaasata üle Eestimaa võimalikult palju inimesi, kes saaksid anda oma panuse ümbritseva elukeskkonna ohutumaks muutmisele," ütles Kajak. Talgutel osalejatel palutakse ohtlikest kaevudest teatada telefonil 1524.

Kommunikatsioonikaevud peab ohutuks muutma maaala valdaja, kuid pahatihti esineb ohtusid ka kohtades, mis aktiivselt käsutuses pole, ning nii võib oht esmapilgul märkamata jääda. Ainuüksi Tallinnas varastatakse kanalisatsioonikaevudelt üle poole tuhande kaane aastas.