Põlvamaa on "talgutanud" tagasihoidlikult 14. aprill

Koit
14.04.2012
Margit Õkva

Tänavune «Teeme äratalgupäev toimub maikuu esimesel laupäeval, 5. mail. Hetkel on Põlvamaa talgupanus Eestiga võrreldes tagasihoidlik. Talgupäeva meeskond kutsub põlvamaalasl nii linnas kui maal õhinaga talgupäevast osa võtma.


Eilse seisuga oli «Teeme ära!» veebilehel registreeritud Põlvamaale 11 talgukohta. Naabermaakondades on see arv tublisti suurem. «Teeme ära!» maakondliku koordinaatori Indrek Maripuu sõnul tuleks ehk asjale kasuks, kui kütta naabritevahelist mõõduvõtuhasarti. Eks ole ju tammsaarelik naabri ületrumpamine eestlasele loomuomane. Mõistagi tuleb seejuures ikka mõõdukaks jääda.

On üsna tõenäoline, et ühistalguid toimub märksa enam kui registreerituid. Pigem ei peeta ehk vajalikuks igast liigutusest avalikult teada anda. Ometi oleks seda ülevaatlikuma pildi saamiseks mõttekas teha. Seda enam, et Eesti eeskujust on nüüdseks innustunud juba enam kui 80 riiki üle maailma.

Kodanikualgatus «Teeme ära! » jõudis 2008. aasta prügikoristusaktsiooni ja 2009. aasta mõttetalgute järel 2010. aastal üle-eestilise talgupäeva formaadini. Mis on teo eesmärk? Talgupäeva eesmärk on panustada Eesti elukeskkonna ja kodanikuühiskonna arengusse, edendades kodanikes aktiivset hoiakut, tugevdades kohalikke kogukondi ja toetades nende liidrite kujunemist. Talgupäeva peamiseks tunnuseks on see, et iga kogukond, ühendus või aktiivne kodanik saab ise otsustada, mis vajab ärategemist ning milleks teisi inimesi kaasa kutsuda. 2010. aasta kevadisel talgupäeval korraldati üle Eesti 1130 talgut ning 2011. aastal 969 talgut. Mõlemal aastal osales talgupäeval ligi 2% Eesti elanikest.

Eesmärk on koguda kokku Eestit katvate talgulugude valik, mis seob erinevaid aastakümneid ning piir- ja põlvkondi.

«Teeme ära!» meeskonnal on rõõm tõdeda, et talgupäeva saatuseks ei olnud määratud ühekordne kampaania.

«Kuigi eestlase jaoks on koristustalgud nüüdseks üks võimalik talguliik teiste seas ning palju tehakse ka muid tarvilikke taigutöid, oleme oma talgupäevaga kmdlalt 2012. aasta maailmakoristuse kaardil,» märgib meeskond.

Põlvamaa talgud 13. aprilli seisuga • 21. aprillil Lahe mõisapargi «Teeme ära!» • 28. aprillil Eoste kula • 3. mail talgupäev Tuulemäel.