Meie mälestised ootavad korrastavaid kätepaare 30. märts

Linnaleht Tallinn
30.03.2012

Muinsuskaitseamet kutsub kõiki Eesti inimesi osalema 5. mail toimuvatel "Teeme ära!" talgutel, et korrastada mälestisi ja nende lähiümbrust.


Hooldavat kätt vajavad arheoloogiamälestised, mõisapargid, kirikuaiad, käimistud ja muud muinsuskaitse all olevad objektid.

Muinsuskaitseameti teatel on Teeme Ära meeskonnaga ka eelmistel aastatel tehtud tõhusat koostööd. Talguliste arv näitab, et inimestele on ajaloo- ja kultuuripärandi eest hoolitsemine südamelähedane. Nii korrastati 2009. aastal toimunud talgutel 200 mälestist, 2010. aastal 162 ja 2011. aastal 124 muinasobjekti. Ometi on üle riigi palju kohti, mis vajaksid ka praegu kohalike hoolt ja abikätt

Ideede saamiseks ja mahukamate tööde korraldamiseks julgustab muinsuskaitseamet võtma ühendust maakonna vaneminspektoriga, kelle kon

Tunamulluste talgute ajal tehti korda Kosel asuv Nõukogude Eesti valitsusliikmete tarvis ehitatud tuumavarjend. Foto:öhtuieht

taktandmed leiab ameti kõdulehelt www.muinas.ee. Inspektorid saavad anda soovitusi maakonnas ka kõige nukramas seisus olevate kultuuriväärtuslike paikade korrastamiseks. Talgutele saab registreeruda Teeme Ära kõdulehel http://talgud.teemeara.ee/ events/.