Kevadine suurpuhastus on täies hoos 11. aprill

Koduvald
11.04.2012
Mikk Lõhmus

Prügi, prügi, prügi ... ja koerajulgad


Saue vallas on kokku 50 avalikku tänavaprügikasti, paraku ilmneb lume sulamisel, et endiselt on tohutul hulgal prügi tänavate ääres, põõsaalustes ja muidu „varjulisemates" kohtades. Üks kevadise koristuse prioriteete ongi prügi koristamine teede äärest, haljasaladelt ja muudest avalikest kohtadest.

Igakevadine probleem on lumehunnikutest välja turritavad koerajulgad. Ühelt poolt aitab sellise probleemi lahendamisele kaasa kõikide möödujate nulltolerants, kuid ka vallavalitsuse poolt soovime üht-teist ära teha. Avalikke prügikaste on külades juba üksjagu, kuid neid on kavas ka juurde paigutada. Lisaks paneme kevadel valla territooriumile 3 spetsiaalselt koerajunnide kogumiseks mõeldud prügikasti. Iga koeraomaniku esimene liigutus oma lemmikuga välja minnes peaks olema koerajunnikilekoti kaasavõtmise kontrollimine!

Kahju on sellest, et väga suured summad kuluvad vastutustundetute inimeste poolt maha jäetud laga koristamisele. Selle raha saaks kulutada ju hoopis kasulikemate asjade tegemiseks!

Tänavad puhastatakse talvistest puistematerjalidest

Aprillikuu jooksul puhastatakse imurautoga valla mustkattega tänavad talve jooksul kogunenud puistematerjalidest ja tolmust. Tööde tegemiseks vajaliku hanke võitis OÜ Jaakson&KO. Töödega alustatakse niipea, kui viimane jää on tänavate äärest sulanud, kuid käesoleva lehe ilmumise ajaks peaks tööd olema juba täies hoos - kui muidugi talv veel oma viimaseid hambaid ei näita. Lisaks kevadisele puhastusele on teede kavas koristamine nii suvel kui ka kaks korda sügisel.

Jätkuvad veevärgi ja kanalisatsiooni ehitustööd

Märtsikuus algasid ja aprillikuus jätkuvad suuremahulised ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitustööd Laagris Pilliroo ja Nõlvaku-Vanasilla elurajoonis, aga ka Hüüru külas. Ehitamine tekitab paratamatult müra ja tolmu, samuti esineb liikluskorralduse muudatusi, veesurve kõikumisi. Palume elanikelt mõistvat suhtumist ning samuti jälgida teateid ja liikluskorraldusvahendeid. Täpsemat infot leiate Saue valla kodulehe keskkonnarubriigist.

Laagri saab Skatepargi

Kevadel alustatakse Instituudi tee ääres Jõekääru pargis Laagri Skatepargi ehitust. Ehituseks sai LEADER meetme rahastuse rahvaspordiklubi Kuuse ning ehitust toetab Saue Vallavalitsus.

TALGUPÄEV Viis talgurakukest juba kirjas
Tänavune „Teeme Ära" talgupäev toimub 5. mail ja samal päeval korraldavad oma talgud:
1. Maidla küla,
2. Vanamõisa küla,
3. Ääsmäe küla,
4. Koidu küla,
5. Karutiigi asum Alliku külas.

28. aprillil on talgupäev Tuula ja Pällu külades Huvi korral otsige lisainfot valla veebi- või Facebooki lehelt või kontakteeruge külavanemaga!

Muidugi võib koristustalgud korraldada ka mõnel teisel sobival päeval. Kõigil, kes soovivad koristustalguid korraldada ja ühiselt mõni üldkasutatav ala korrastada, palume pöörduda vallavalitsuse poole. Selline initsiatiiv on alati teretulnud ja vald ulatab abikäe.