Eesti Pensionäride Ühenduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit kutsuvad talgutele 24. aprill

Hea sõber!

Tänavu on meil kõigil ainukordne võimalus ühendada euroopalik ettevõtmine ja Eestist alguse saanud ning nüüdseks kogu maailma vallutanud tava. Euroopalikuks ettevõtmiseks on põlvkondade vahelise solidaarsuse aasta tähistamine. Inimeste oodatav eluiga on Euroopas aasta-aastalt tõusnud ja see tähendab, et eakad inimesed saavad ja soovivad senisest enam ühiskonna edenemisse panustada.



Sel aastal tähistatakse põlvkondade vahelise solidaarsuse aastat esimest korda ka Eestis. Eestis on ürituste eestvedajateks Eesti Pensionäride Ühenduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit. Meie ühine eesmärk on teadvustada inimesi muutunud oludest, aitata luua tingimusi Euroopa demograafilise olukorra muutumisest tingitud probleemide lahendamiseks ning aktiveerida kõiki asjaosalisi, kel on võimalus ühiskondlikke arenguprotsesse mõjutada. Tulemuseks peaks olema ühest küljest eakatesõbralikum keskkond ja teisest küljest tasakaalustatum ühiskond.

Näitamaks, et meil on põlvkondadevahelise solidaarsusega tõsi taga, osalevad EPÜL-i ja ENL-i liikmed tänavu koos „Teeme ära“ talgutel. Talgud toimuvad 5.mail 2012. ja osalemine on lihtne: EPÜL büroost (tel. 6816890; pension@hot.ee) on võimalik teada saada, kus Sinu piirkonnas ühiselt väljas ollakse või kuidas noortega ühendust saada.

Läheme üheskoos välja ning näitame, kuidas väikeste, iga inimese tasandilt algavate muutustega on võimalik muuta paremaks nii inimestevaheline läbisaamine kui elu Eestis ja Eesti ise!


Lugupidamisega,

Andres Ergma

juhatuse esimees


PS! Siit leiad kõikide EPÜLi harude nimekirja, et leiaksite ka endi lähikonnast Teeme Ära jaoks partnereid: www.enl.ee/et/Organisatsioonist/uudiskiri/Uudised/639/teeme-ara-2012/comments