Eesti esimesed digitalgud 05. mai

5.-15. maini toimuvad Eesti mäluasutuste ühised digitalgud. See on teadaolevalt esimene omataoline ettevõtmine, kus osalevad nii muuseumid, raamatukogud kui arhiivid. Digitalgute eesmärgiks on lisainfo saamine mäluasutustes hoiul olevate piltide kohta, et järgmistel huvilistel oleks neid tulevikus kergem leida ja kasutada.Digitalgute lehekülg Facebookis (www.facebook.com/pages/Digitalgud) avalikustatakse Teeme Ära talgupäeva, 5. mai esimestel hetkedel. Sellest alates kümne päeva jooksul on kõigil vabatahtlikel kaasalööjatel võimalik lehitseda meie mäluasutuste kogudest välja valitud ja digitalgute lehele üles laaditud pilte, mis kujutavad maastikke, vaateid, tänavaid, maju täpsustamata asukohtades. Lisaks fotodele vajavad tuvastamist ka mõned maalid, kaardid ja filmikaadrid. Kuivõrd tegu on arhiivimaterjalidega, palume enne digitalgupiltide kasutamist mistahes muudel eesmärkidel peale tuvastamise võtta ühendust neid säilitava mäluasutusega.

Meie esimeste talgute teemaks on Eestimaa kohad. Kutsume kõiki inimesi julgelt oma ära-tundmise-tunnet ja oletusi jagama, vanadelt fotodelt detaile ja vihjeid otsima. Kindlasti palume kirjutada oma arvamuse ka siis, kui keegi on seda juba pakkunud – see suurendab meie jaoks saadud info kaalu. Postitustena Digitalgute lehe seinale on väga oodatud fotod tuvastatud kohtadest tänapäeval. Tuleb arvestada ka võimalusega, et mõni pilt ei olegi tehtud praeguse Eesti Vabariigi territooriumil, vaid näiteks vanal Liivimaal või Narva jõe tagustel aladel. Sestap on oluline iga nüanss, mis meid pildil kujutatu täpsustamisele lähemale aitab.

Kõigi talguliste vahel loosime välja osalevate mäluasutuste meeneid. Loosimine leiab aset 17. mail ning õnnelikud võivad oma meenetele järele minna nii digitalgutel kui Muuseumiööl osalevatesse mäluasutusse Tallinnas või Tartus. Kõige tõhusama sisulise panusega esinenud talgulistel on lootust eriauhindadele.

Lisainfo:

Kadri Tüür, digitalgutoimkond

tel 534 04369

e-post tyyr@ut.ee